Concurrentiebeding op losse schroeven

Auteur: Gastauteurs | 15-05-2008

Concurrentiebeding op losse schroeven

Gastauteur Maarten van Gelderen: In deze krappe tijden op de arbeidsmarkt zijn werkgevers geneigd om in het arbeidscontract standaard een concurrentiebeding op te nemen. Het is nog maar de vraag of dit zin heeft.

Het voordeel voor werkgevers om concurrentiebedingen te hanteren is evident. In de eerste plaats om te voorkomen dat er waardevolle kennis en ervaring naar de concurrent wegvloeien. Daarnaast werkt een concurrentiebeding in de praktijk ook als (negatief) bindmiddel; een werknemer zal niet snel geneigd zijn een overstap naar de concurrent te overwegen.

De wet stelt slechts twee summiere eisen aan de geldigheid van een concurrentiebeding: het moet schriftelijk overeengekomen zijn en is alleen geldig als de werknemer meerderjarig is. Aanvullende of zwaardere eisen stelt de wet niet.


Daarom doen werkgevers bij geschillen over concurrentiebedingen vaak simpelweg een beroep op het adagium ‘contract is contract'. Zo ook in de zaak die onlangs speelde voor het gerechtshof in Amsterdam. De werkgever verwees naar de contractvrijheid van partijen en het rechtsgeldig (want schriftelijk en met een meerderjarige werkneemster) overeengekomen beding. Toch oordeelde het gerechtshof dat de werkneemster niet langer aan het concurrentiebeding gebonden was. Een verwijzing naar het rechtsgeldig overeengekomen beding was volgens het hof niet genoeg. De werkgever had ook aan moeten geven welke bijzondere investeringen in de opleiding van de werkneemster zijn gedaan en/of op welke wijze de nieuwe werkgever de kennis die door de werkneemster bij haar oude werkgever is opgedaan ter concurrentie zou kunnen gebruiken.


Deze uitspraak betekent een streep door de rekening van werkgevers die min of meer standaard van al hun medewerkers verlangen dat zij een concurrentiebeding ondertekenen. Is dat erg? Nee. Waar het kantinemedewerkers, receptionistes of administratieve krachten betreft heeft de werkgever geen reëel belang bij handhaving van een concurrentiebeding. Bovendien blijft het ook na deze uitspraak voor werkgevers nog goed mogelijk om met medewerkers op sleutelposities die over gevoelige bedrijfsinformatie beschikken een concurrentiebeding aan te gaan en dit te handhaven.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie