Nederlandse curatoren in wereldtop

Nederlandse curatoren in wereldtop

Auteur: Mathijs Bouman | 05-02-2007

Er wordt veel geklaagd over het Nederlandse faillissementsrecht, dat bedrijven te vaak onnodig zou laten verdrinken. Maar uit een internationale vergelijking blijkt dat de zaken nergens in Europa zo goed geregeld zijn als hier.


Wat zou er in uw land gebeuren met een hotel dat de rekeningen niet kan betalen? Wat zijn de stappen die u volgens de wet- en regelgeving zou moeten zetten? En verwacht u dat het hotel uiteindelijk failliet zal gaan? Deze en andere vragen stuurden vier economen - Simeon Djankov, Oliver Hart, Caralee McLiesh, and Andrei Shleife, van de Wereldbank en Harvard - vorig jaar naar curatoren in 88 verschillende landen. De onderzoekers hadden een uitgebreide casus bedacht over een hotelbedrijf in betalingsmoeilijkheden. De zaak was zo opgezet dat het vanuit economisch oogpunt optimaal zou zijn als het hotel - na tussenkomst van de curator - een herstart zou maken. Een van die onderzoeksvragen van de economen was: in welk land slagen de curatoren er in dat optimum te bereiken?


Het resultaat is verontrustend. In slechts 36 procent van de landen overleeft het hotel de bemoeienis van de curator. Vooral de traagheid van de procedures zorgen voor onnodige verkoop van de failliete boedel. Rijke landen doen het veel beter dan arme. Uitzondering zijn Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië, waar trage procedures of hoge kosten het hotel de das om doen. Botswana, Mexico en Columbia vallen tussen de arme landen positief op: had het hotel in een van die landen gestaan dan was de doorstart gelukt. De Nederlandse curator slaagt met vlag en wimpel. Niet alleen stelt de Nederlandse faillissementswet hem in staat het hotel te redden, hij doet dat ook nog eens tegen kosten die niet meer dan één procent van de waarde van het hotel bedragen. Alleen in Singapore is de procedure net zo goedkoop. Buitengewoon snel is de Nederlandse curator echter niet. De procedure kost uiteindelijk bijna anderhalf jaar. De onderzoekers construeerden een speciale maatstaf voor de efficiëntie van het gehele proces, waarbij de kosten, de duur en het wel of niet slagen van de doorstart de belangrijkste variabelen waren. De efficiëntie werd uitgedrukt als percentage van de waarde van het hotel dat uiteindelijk gered werd. In Nederland bedraagt de efficiëntie van de procedures een zeer nette 95 procent. Alleen in Japan en Singapore worden de zaakjes nog efficiënter geregeld. In Zweden resteert slechts 86 procent van de waarde van het hotel. In Duitsland - waar het hotel er niet in slaagt een herstart te maken - slechts 57 procent. Hekkensluiter zijn Turkije (zeven procent blijft over) en Angola (één procent). De prestatie van de Nederlandse curator is zelfs nog sterker dan uit de ranglijst naar voren komt. Uit het onderzoek blijk namelijk ook dat in landen met een van oorsprong Frans rechtssysteem - zoals Nederland - de efficiëntie bovengemiddeld laag is. Een Brits rechtssysteem drukt de kosten juist. Vooral de trage en ingewikkelde procedures van het Franse systeem maken dat stelsel inefficiënt. Met dank aan Napoleon. Maar ook dat nadeel hebben de wetgever en de curator in Nederland glansrijk weten te overwinnen.


Top10 efficiënt faillissementsrecht
1. Singapore
2. Japan
3. Nederland
4. Taiwan
5. Canada
6. VK
7. Finland
8. Noorwegen
9. België
10.Nieuw-Zeeland

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Analyse-Vlerick03v.jpg

Digital transformation know how

Digitale turbulentie is het nieuwe normaal. Hoe zorg je voor stabiliteit in woelige tijden? Professor digital transformation Stijn Viaene van Vlerick Business School bundelde jarenlang opgebouwde kennis in zijn boek Digital transformation know how. In dit artikel schetst hij de belangrijkste conclusies.

lees artikel
scopist_posts/originals/Analyse-CGLytics03v.jpg

Bestuurder, bent u wel eerlijk ingeschaald?

Bestuurdersbeloningen houden de gemoederen in de aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen bezig: zijn die wel in lijn met de bedrijfsprestaties? Aniel Mahabier, ceo van governancedataspecialist CGLytics, ziet de aandacht van aandeelhouders hiervoor verder toenemen: onvoorbereid zijn betekent een reputatierisico.

lees artikel
scopist_posts/originals/BOLD leaders 250.jpg

Franziska Schaadt, Guy Wijnen en Snezana Zivcevska-Stalpers zijn BOLD Leaders

Deloitte organiseert jaarlijks een verkiezing onder ondernemers en bedrijven – groot en klein – op zoek naar leiders die broad, optimistic, long term en daring ofwel BOLD zijn en reikt dit jaar voor de tweede keer de BOLD Leader Award uit. De drie finalisten van het BOLD Leader-programma stellen zich voor in een persoonlijke brief, waarin zij hun visie op leiderschap geven.

lees artikel
facebook