De arrogantie van het ABP

Auteur: Mark Koster | 24-08-2006

De arrogantie van het ABP
De luiken zijn weer dicht. De bejaarden en de babyboomers kunnen weer rustig potverteren op kosten van de generaties die zijn geboren na 1975. Dat politieke partijen te laf zijn om de volvette vergrijsde achterban op een financieel dieet te zetten is nog te begrijpen.

Maar dat het ABP, de waker over onze pensioenengelden, zich ook in het kamp van de 'AOW-ontkenners' schaart is ronduit schokkend. Het persbericht dat een van de grootste pensioenfondsen ter wereld verspreidde is een arrogant vodje, waarin met wat vage aannames het probleem van de vergrijzing wordt weggemoffeld als een volgesnoten zakdoek. Wat het meeste opvalt is het paternalistische toontje in de notitie. Het ABP dicteert hoe wij onze pensioengelden mogen beleggen. Mondje dicht jongens, wij regelen het. 'In dit position paper wordt aangegeven dat een individueel pensioen geen goed antwoord vormt op de individualiseringstrend.'

Mogen wij dat aub zélf uitmaken? Volgens mij zijn het onze premies die het ABP op de roulettetafel legt. Mogen we daar niks meer over zeggen? Driewerf neen dus. Het ABP meldt ons dat het niet in staat is om individuele 'productvormen aan te bieden.' Met andere woorden: wij handhaven het onrechtvaardige omslagsysteem, waarbij steeds minder werkenden de last van de verwende (vroeg) pensioeners moeten gaan dragen. Het ABP noemt de jongeren subtiel 'toekomstige bejaarden'. Hun financiele opoffering ziet er als volgt uit. Eerst moeten ze hoge premies (17,9%) afdragen om de rolstoelen en gehoorapparaten van hun eigen ouders en grootouders te betalen en daarna kunnen ze prima voor zichzelf zorgen, vindt het ABP. 'Door de stijgende inkomsten uit pensioen betalen de (toekomstige) bejaarden de toenemende kosten in feite zelf.' Het ABP zegt eigenlijk: zoek het zelf maar uit. En passant meldt de Dagobert Duck van de grijsaards dat het verstandig is geweest om het pensioen niet langer te baseren op het eindloon, maar steeds meer te verlagen naar middenloon-niveau. Wederom: de jonge generaties betalen het gelag. Het ABP heeft nog een oplossing bedacht voor het vegrijzingsprobleem. Er is geen probleem, want de groei wordt hoger. Niet 3%, maar 4%. U wilt weten waar de rekenmeesters zich op baseren? Het staat niet in de notitie. Zelfs in het businessplan van een start-up tref je dergelijke roekeloze rijkrekenarij niet meer aan. Even hadden we gehoopt op het eerlijke verhaal van Wouter Bos, maar ook die heeft zich weer laten meeslepen in het discours van de politiek van de kleine p. Het Catshuis is belangrijker dan de toekomst van het land blijkbaar. Echte leiders kunnen hun sociaal-economische shocktherapie verdedigen, maar in dit oneindige laagland moeten we dat niet verwachten. De veenbrand zal verder trekken. Wie staat erop en gaat eens schreeuwen? Zelfs het doorgaans keurige NRC Handelsblad begint jeuk te krijgen van de gerontologische hebzuct.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie