De grote schoenen van veel leidinggevenden

Auteur: Gastauteurs | 19-10-2006

De grote schoenen van veel leidinggevenden
Gastauteur Paul van Scherpenseel: Als je ervan uit mag gaan dat medewerkers vooruit willen, waarom hebben zo veel organisaties dan moeite om verbeterplannen door te voeren? De gemiddelde leidinggevende heeft het echter al druk genoeg om zich ook nog om deze vraag te bekommeren.

Het is een volkswijsheid dat het niet zo zinvol is om bij tekortkomingen van medewerkers stil te staan. Als leidinggevende kun je je beter richten op hun sterke punten. Deze gedachte is zo verleidelijk dat leidinggevenden vergeten dat het maar één helft van de werkelijkheid belicht. Door deze bril gezien voelt het alsof je grote schoenen aan hebt. Dan kun je weliswaar meters maken, maar grote stappen betekent in de praktijk vaak lelijke misstappen.

Veel leidinggevenden kunnen hierover meepraten. Hagemeyer, Kluwer, Berenschot, Nuon, Nationale Nederlanden en de Sociale Dienst Amsterdam maakten zodanige misstappen, dat ze deze niet meer konden verbergen voor de media. Het is daarom zinnig om van tijd tot tijd volkswijsheden tegen het licht te houden. Ook al willen medewerkers vooruit, in de dagelijkse praktijk zijn er voor velen altijd wel redenen om vast te houden aan het bestaande. Hij heeft het te druk, hij vindt dat anderen maar eerst moeten laten zien dat ze willen verbeteren, hij vindt dat hij het eigenlijk al goed doet of hij vindt dat het niet voor hem geldt. Dat mensen vooruit willen, betekent nog niet dat ze de verantwoordelijkheid bij zichzelf zoeken. Reuzen als Cisco en Nokia, maar ook minder grote reuzen als Medisch Centrum Alkmaar, zijn lichtende voorbeelden als het gaat om een doortastende manier van verbeteren. Deze organisaties regisseren verbeteringen als onderdeel van het dagelijkse werk. Dit doen zij door medewerkers doorlopend te laten werken aan het wegnemen van knelpunten in hun werk. Doordat de organisatie erop is gericht om knelpunten weg te nemen, is er ook een urgentie voor medewerkers om mee te doen. Met zowel aandacht voor ontwikkeling van de organisatie als voor het wegnemen van tekortkomingen, proberen deze organisaties zo dicht mogelijk bij de hele werkelijkheid te blijven

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie