Meeste leidinggevenden hebben geen visie nodig

Auteur: Gastauteurs | 08-09-2006

Meeste leidinggevenden hebben geen visie nodig
Gastauteur Paul van Scherpenseel: Dat is maar goed ook. Als alle leidinggevenden visie zouden hebben, dan is dat zoiets als veel kapiteins op één schip. Het probleem is echter dat veel leidinggevenden denken dat het hebben van een visie de kern is van hun werk.

Deze gedachte vormt een belangrijke verstorende factor voor de effectiviteit van organisaties. Het nodigt leidinggevenden namelijk niet uit om hun mouwen op te stropen en met het hier en nu bezig te zijn. In organisaties waar leidinggevenden zo denken, heerst vaak een vergadercultuur en ligt de nadruk op plannen maken. Als tegenhanger heb je Marcel Boekhoorn die als investeerder en ondernemer grote successen boekte met onder andere de franchiseketen Bakker Bart en Telfort. Hij kent maar één principe: de mouwen opstropen en werken aan rendementsverbetering.

Toen Marcel Boekhoorn nog als consultant in loondienst was, viel het hem op dat veel leidinggevenden blijven hangen in het ontwikkelen van visie. 'Als zoveel leidinggevenden maar niet tot daadkracht komen, dan is er veel ruimte voor verbetering in organisaties', moet hij hebben gedacht. Zelfverzekerd noemde hij daarom zijn bedrijf Bowolar: Boekhoorn wordt lachend rijk. Hiermee is niet gezegd dat alle leidinggevenden een voorbeeld moeten nemen aan Marcel Boekhoorn, maar het is zinvol te beseffen dat de kracht van een organisatie zit in het doen en het al doende bijstellen en aanscherpen van de koers van de organisatie. Al doende ontwikkel je als organisatie visie over wat werkt en waar markt voor is. Leidinggeven is daarom vooral zorgen dat mensen aan het werk gaan en dat ze weten hoe ze over hun werk dienen na te denken. En leidinggeven is doordrongen zijn van het feit dat de logica van de meeste mensen vooral is gebaseerd op hun directe belangen en verantwoordelijkheidsgebied. In de hitte van de strijd zijn er ook maar weinig mensen die het overzicht weten te houden. Laat medewerkers daarom zien met welke concrete belangen ze rekening dienen te houden en hoe ze hierover dienen na te denken. Alleen door systematisch bezig te zijn, ontwikkel je als organisatie immers visie over wat werkt en waar markt voor is.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie