De organisatie als mierenhoop

Auteur: Gastauteurs | 21-12-2006

De organisatie als mierenhoop
Gastauteur Paul van Scherpenseel: Je kunt proberen de werkelijkheid van de organisatie te beschrijven in uitgebreide procedurehandboeken, maar de dagelijkse praktijk blijkt altijd weerbarstiger. Je kunt ook denken dat als medewerkers maar volgens jouw plan werken, het allemaal goed komt.

Dit soort verlichte leidinggevende verkondigt zijn visie veelvuldig en met luide stem, maar vergeet dat hij niet de enige is die op deze wijze zijn boodschap aan de man probeert te brengen. Deze boodschappen lossen daarom in de praktijk op in de veelheid aan boodschappen die medewerkers dagelijks krijgen te verwerken.Een andere manier om de complexiteit van de dagelijkse praktijk hanteerbaar te maken, is een even eenvoudige als elegante aanpak die aan de natuur is ontleend.

Mieren weten doorgaans de kortste weg te vinden naar voedsel, ook al is er geen mier die op voorhand weet waar zich voedsel bevindt. Op het oog rommelen mieren maar wat aan en elke mier kan zomaar op pad gaan op zoek naar voedsel. Toch weten ze elkaar weer te vinden om vervolgens in colonne naar de nieuwe voedselbron te gaan. Zwermen vogels vliegen in formatie zonder dat ze afstemmen over wie ze moeten volgen. Er is geen leider en toch is er sprake van organisatie. De wijze waarop vogels en mieren zich organiseren, staat bekent als het zwermconcept. Mieren en vogels kennen een paar eenvoudige stelregels die elke mier en vogel individueel toepassen. Door deze regels is het individu in staat op een doortastende wijze te handelen. Ook het Israëlische leger en organisaties als Semco, Toyota, General Electric, 3M en de Rotterdamse politie weten zich gesterkt door het zwermconcept. Deze organisaties beseffen dat binnen elk specifiek proces maar een beperkt aantal criteria daadwerkelijk relevant is. Als je dit onderkent en deze criteria leidend maakt voor het maken van keuzes, dan ben je in staat de zelfstandigheid en slagkracht van medewerkers drastisch te vergroten. Op deze wijze ben je ook in staat de organisatie zo eenvoudig mogelijk te houden en beperk je de dagelijkse boodschappenstroom waar veel organisaties last van hebben

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie