De Polen komen.... maar met hoeveel?

Auteur: Mathijs Bouman | 04-04-2006

De Polen komen.... maar met hoeveel?
Op 1 januari 2007 gaan de Nederlandse grenzen open voor arbeidsmigranten uit de nieuwe EU-lidstaten. Tenminste, als de Tweede Kamer protectionistische neigingen weet te onderdrukken en instemt met het kabinetsvoorstel. Volgens het CPB gaat de Nederlandse economie volop profiteren van de komst van de Polen. Alleen hoeveel komen er eigenlijk?

De Polen komen precies op het goede moment, schrijven de economen van het Centraal Planbureau (CPB) in een gistermiddag verschenen notitie. De Nederlandse economie trekt aan, de werkloosheid daalt en het aantal vacatures stijgt. De migratie van zeer productieve en uiterst goedkope arbeiders uit het oosten kan daarom zorgen voor loonmatiging en lagere prijzen voor consumenten en bedrijven. Het is een economische redenering rechtstreeks uit het standaard economieboek. Maar daarom natuurlijk niet minder waar.


Meer omstreden is de laatste alinea van de CPB-notitie, waarin een schatting van het aantal te verwachten arbeidsmigranten wordt gegeven. De schatting komt niet van het CPB zelf, maar is overgenomen uit een recent rapport van onderzoeksbureau Ecorys. Dat is op zich al opvallend, want het CPB doet dit soort rekenwerk normaal gesproken liever zelf. Nog opmerkelijker is dat het Planbureau zich op deze manier kritiekloos conformeert aan het hoge migratiecijfer van Ecorys. Maar liefst 53.000 tot 64.000 arbeidsmigranten zijn er volgens dit onderzoeksbureau jaarlijks te verwachten, als Nederland de grenzen opengooit. Dat is veel meer dan de schatting van 5.000 tot 10.000 waar het CPB twee jaar eerder op uit kwam. En ook meer dan de 25.000 migranten in alle jaren tot 2020 bij elkaar, uit een CPB-rapport uit 2001.


In een voetnoot in komt het Planbureau nog wel met uitleg over het verschil: 'Een eerdere raming (CPB, 2004) gaf een lagere toestroom omdat de raming gebaseerd was op de veronderstelling dat de andere EU landen vrij verkeer zouden invoeren.'? Dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar wie het rapport uit 2004 er bij pakt, leest daarin dat voor de schatting van 5.000 tot 10.000 migranten per jaar wel degelijk rekening is gehouden met het feit dat de ons omringende landen hun grenzen (nog) niet openstellen (zie pagina 9 van het rapport). Er is hier dus sprake van een jokkende voetnoot!


Wat is er aan de hand? De meest logische verklaring voor het geschuifel van het CPB is dat ze het eigenlijk gewoon niet weten. En dat is goed te begrijpen. De uitbreiding van de EU met landen met een veel lager welvaartsniveau is zonder precedent. Het verleden kan ons niets leren, en rekenmodellen kunnen niet voorspellen hoe de Pool zich zal gedragen. We moeten het dus maar afwachten.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie