Te weinig ondernemerschap?

Auteur: Hans Crooijmans | 05-01-2007

Te weinig ondernemerschap?

Ondernemerschap is enorm in trek, zowel bij jongeren, als 'gewone' werknemers en mensen in een uitkering. Terecht. Een zelfstandige is flexibel, kan zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en is ook nog eens gelukkiger.

Het cliche luidt dat in Nederland tegenwoordig zo weinig ondernemingsgeest valt te bespeuren. Dat de veiligheid van een 'betrekking in loondienst' wordt geprefereerd boven het risico van een eigen zaak. Maar er is alle reden voor bijstelling van dit beeld.

Op basis van cijfers van de Kamers van Koophandel, schat onderzoeksbureau Graydon namelijk dat er in 2006 141.000 nieuwe ondernemingen zijn opgericht. Dat is 7 procent meer dan in het ook al niet misselijke 2005. Het goede nieuws is verder dat er stukken minder bedrijven failliet gaan of worden opgeheven. De netto-aanwas is dus fors groter dan in het recente verleden. Het beginnen van een eigen zaak is momenteel populair. Bij jonge mensen die net van school komen. Bij uitkeringsgerechtigden die daarvoor van de onverheid een zetje in de rug kunnen krijgen. En zeker ook bij mensen die al jaren bij een bedrijf in dienst zijn en daar een mooie carriere maken. Een belangrijke beweegreden voor die laatste categorie is dat ze zo meer vrijheid verwerven en meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wie in een (groot) bedrijf werkt, moet zich nu eenmaal aanpassen aan de hiërarchie, de uniforme regels en vastgelegde taakverdeling. Opvallend veel nieuwe ondernemingen worden opgericht in de zakelijke dienstverlening: in de eerste negen maanden van 2006 waren dat er liefst 29.000. Maar ook in de horeca, de IT en de bouw wemelt het van de nieuwe ondernemingen. Het patroon is duidelijk: iemand heeft bij een bedrijf een 'kunstje' geleerd en ontdekt dat hij dat kunstje op eigen houtje net zo goed of nog beter kan commercialiseren. De vroegere baas vindt dat meestal niet eens vervelend. In plaats van werkgever wordt hij opdrachtgever. Bedrijven worden zo flexibeler. En de nieuwbakken 'freelancers' creëren meer vrijheid om hun werktijden naar eigen behoeften en inzichten in te delen. Dat laatste verklaart volgens Graydon ook waarom relatief veel vrouwen het initiatief tot een eigen bedrijf nemen. Wie voor zichzelf begint, zal ontdekken dat het stevig aanpoten is. Er valt veel meer zelf te regelen (de administratie bijvoorbeeld) en anders dan bij een groot bedrijf ontkom je er niet aan om problemen mee naar huis te nemen. Maar het besef dat je het 'voor jezelf' doet, maakt meestal extra energie vrij. Bovendien blijkt uit onderzoek van personeelsbemiddelaar Vitae dat hoe zelfstandiger iemand kan werken, des te gelukkiger en tevredener hij of zij is. Freelancers en mensen met een eigen onderneming beoordelen hun werk gemiddeld met een 8, terwijl de doorsnee werknemer zijn baan een 7,1 geeft, aldus Vitae. Maar is dat verschil wel groot genoeg om nog meer mensen tot het oprichten van een eigen bedrijf te inspireren

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie