File is rem op de groei

Auteur: Gastauteurs | 29-11-2006

File is rem op de groei

Gastauteur Rob van der Hoeven: Het economisch klimaat is een stuk aangenamer geworden. We kunnen stellen dat dankzij de economische groei meer mensen zich iedere ochtend op de Nederlandse snelwegen begeven om naar hun werk te gaan.

Hier ontstaat een paradox. Een verhoging van het aantal mensen dat zich op de weg begeeft zorgt voor een vergroting van de filedruk. Deze filedruk heeft directe economische nadelen waardoor de economische groei zichzelf afremt. Een paar cijfers om het verhaal te verduidelijken:

Zowel in het eerste als het tweede kwartaal van 2006 bedroeg de economische groei zo'n 2,8 procent. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dit in vergelijking met 2005 bijna een verdubbeling is. '? Volgens cijfers van de VerkeersInformatieDienst (VID) steeg de filedruk in de eerste helft van 2006 met 10,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2005. '? De economische schade die ontstaat door fileleed zal in 2006 uitkomen rond de 740 miljoen euro. Dit concluderen ransportbrancheorganisaties Transport en logistiek Nederland (TLN) en EVO in hun halfjaarlijkse Economische Wegwijzer. Ten opzichte van 2005 houdt dit een stijging van 30 procent in. De politiek zoekt de oplossing in het verbreden van snelwegen en anderszins verbeteren van de infrastructuur. Op die manier wordt de oorzaak van het probleem echter niet aangepakt waardoor de gevolgen in de toekomst gewoon weer terugkomen. Het bedrijfsleven zal zelf initiatieven moeten nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Wellicht de beste mogelijkheid om dit te bereiken is het inzetten van 'e-werkers' ofwel werknemers die vanaf huis of een andere locatie werken. Met de inzet van moderne techniek zijn werknemers niet langer plaats- of tijdgebonden aan de vaste werkplek binnen het bedrijf. Voor de economie brengt 'e-werken' twee grote voordelen met zich mee. Ten eerste zullen minder mensen zich op hetzelfde tijdstip op het Nederlandse wegennet bevinden waardoor de filedruk afneemt. Verder is gebleken dat de gemiddelde productiviteit van werknemers dankzij 'e-werken' met 15 tot 25 procent groeit. Het mes snijdt hier aan twee kanten; de automatische rem wordt minder en de verhoogde productiviteit stimuleert de economische groei. Dat werkgevers wellicht nog moeten wennen aan het idee om minder persoonlijk contact te hebben met de werknemer is logisch. Arbowetgeving en een veranderende bedrijfscultuur zijn echter haalbare uitdagingen. Uiteindelijk wil iedereen toch zijn jaarlijkse groeidoelstelling behalen.

Over de auteur: Rob van der Hoeven is area vice president van Citrix Systems Benelux en voorzitter van De Stichting Nederlands EwerkForum

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie