De Nederlandse file is een keuze

Auteur: Mathijs Bouman | 02-01-2007

De Nederlandse file is een keuze
Er stonden in 2006 meer files dan ooit, meldde de Verkeersinformatiedienst gisteren. Nieuw asfalt wordt blijkbaar direct volgereden. Niets lijkt te helpen. En dat terwijl de oplossing zo simpel is: schaf het communistische verkeersysteem af.

De Verkeersinformatiedienst (VID) is ongewoon hard in het oordeel over het gevoerde filebeleid. Ondanks ambitieuze doelstellingen is de filedruk (lengte maal duur van de files) sinds 2000 met meer dan een kwart toegenomen. Het afgelopen jaar steeg de congestie op de weg met maar liefst 7,2 procent. De VID concludeert dan ook onderkoeld dat 'de maatregelen tot dusver nog weinig effect hebben gehad.'

Die maatregelen bestonden vooral in aanleg van meer asfalt. Zoals verkeersexperts al verwacht hadden, is die extra ruimte op de weg direct weer volgereden. De latente vervoersvraag van de Nederlander is zo groot dat, zodra in de ochtendspits een ongebruikt stukje asfalt verschijnt, er direct een rij auto's klaar staat om die ruimte in te pikken. Logisch, want zoals iedere econoom weet is de vraag naar gratis goederen en diensten in potentie oneindig. Het daadwerkelijke gebruik van de Nederlandse snelweg is nog altijd gratis (de wegenbelasting is een lump-sum-betaling die op het rijgedrag geen invloed heeft). De oneindige vervoersvraag moet dus door een niet-financiële kostenpost in de hand worden gehouden. In de Nederlandse praktijk speelt de reistijd die rol. De schaarse weg wordt onder de gebruikers verdeeld door een verschil in reistijd gedurende de dag. Wie op half negen op z'n werk wil zijn, 'betaalt' hiervoor met lange reistijd (en veel ergernis). Wie bereid is wat later te komen, levert minder tijd in. Ongeveer zoals de communisten in de Sovjet Unie schaarse producten verdeelden: iedereen in de rij, en wie het langst wacht heeft de grootste kans. Je hoeft geen genie te zijn om te bedenken dat het veel beter is het communistische verkeerssysteem van Nederland om te zetten in een kapitalistisch systeem. Met andere woorden: de betaling in reistijd moet een betaling in euro's worden. Een spitsheffing (of kilometerheffing) maakt iedereen gelukkiger en Nederland welvarender. Daar zijn alle verkeerseconomen het al jaren over eens. (Zie bijvoorbeeld dit fraaie overzicht(pdf) van theorie en praktijk, en dit onderzoek van het CPB). Maar uit angst voor boze automobilisten schuift de politiek deze logische en onvermijdelijke oplossing al meer dan tien jaar voor zich uit. Terwijl in Londen een spitsheffing werd ingevoerd die de congestie met dertig procent terugdrong, liet de Nederlandse minister van Verkeer maar weer eens een haalbaarheidsonderzoek naar de kilometerheffing doen. Toen verkeerseconomen aantoonden dat een Nederlandse spitsheffing van ongeveer 2,50 euro, de congestie al met 35 tot 44 procent vermindert - reageerde de politiek met totale lethargie. Afgaande op hun verkiezingsprogramma's zijn de drie potentiële regeringspartijen, CDA, PvdA en ChristenUnie, allen voor invoering van de kilometerheffing. Maar dat betekent allerminst dat het slim beprijzen van de snelweg er de komende kabinetsperiode ook echt komt. Het ontbreekt politici immers al een decennium aan de moed de intenties om te zetten in beleid. Hopelijk is het dramatische filerapport van de VID is het laatste zetje dat de onderhandelaars nodig hebben om eindelijk te doen wat nodig is

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie