Files zijn het probleem niet

Auteur: Gastauteurs | 21-02-2007

Files zijn het probleem niet
Gastauteur Paul van Scherpenseel: Het aankomende kabinet toont met de in het vooruitzicht gestelde kilometerheffing als filebestrijder geen benul te hebben van de dynamiek van het mobiliteitsvraagstuk. De steeds hogere accijnzen op tabak hebben toch ook niets uitgehaald?

Het mobiliteitsvraagstuk is vooral een gedragskwestie en gedrag kun je pas veranderen door bestaande routines van mensen te doorbreken. Rokers hebben hun gedrag ook pas veranderd toen ze merkten dat ze op veel plaatsen geen sigaret meer konden opsteken. Voor het mobiliteitsvraagstuk bestaat geen 'simpele' oplossing, maar er zijn wel degelijk praktische interventies die de overheid kan initiëren. Het belangrijkste is dat de overheid een situatie creëert die alle belanghebbende partijen in het mobiliteitsvraagstuk aanspoort om samen gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Alleen dan kan er een doorbraak in het mobiliteitsvraagstuk worden bereikt. De overheid zal hiervoor zelf als makelaar en investeerder moeten optreden. Geen paternalistische houding, maar gewoon de mouwen opstropen, meedenken en vooral meedoen. Maak één minister verantwoordelijk voor een verbeterde mobiliteit. Hij dient er zowel voor te zorgen dat de initiatieven burgers dwingen bewuster om te gaan met de vraag hoe ze zich verplaatsen, als dat de belanghebbende partijen hun acties zullen afstemmen op elkaar.

Een concrete gedachte waar de overheid nu al mee aan de slag kan gaan en die ook aansluit bij de al bestaande trend in veel gemeentes om het autogebruik te ontmoedigen, is de volgende. Schaf bijvoorbeeld de parkeerplaatsen af voor werknemers bij bedrijven. In plaats daarvan rijden werknemers naar transferiumpunten vanwaar bussen met een hoge frequentie mensen naar hun kantoor rijden. Dit idee lost het gehele mobiliteitsvraagstuk niet op, maar het is een aanzet om de belanghebbende partijen gezamenlijk aan gewenste ontwikkelingen te laten werken. Een projectminister die bereid is te investeren in de samenwerking tussen de belanghebbende partijen en voor samenhang zorgt in de initiatieven, kan voor een doorbraak en voor daadkracht zorgen in het mobiliteitsvraagstuk waar de samenleving al zo lang naar uitkijkt

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie