F** *NV

Auteur: Mark Koster | 13-09-2006

F** *NV
De FNV bekent nog niet openlijk kleur, maar het stemadvies lijkt me duidelijk: stem CDA of desnoods PvdA. De voorzitter van de vakcentrale meldde gisteren dat FNV leden de AOW-crisis geen issue vinden. De leden kiezen weer voor hebberige korte-termijn motieven: ikke ikke ikke en de generatie na mij kan stikken.

Even leek de FNV terug te keren op haar behoudzuchtige koers door samen met de werknemers een grootscheeps banenplan te lanceren waarmee de vergrijzing moest worden bestreden. Alexander Rinnooy Kann, de nieuwe SER-voorzitter, liet optimistische geluiden horen over dit banenoffensief Maar het zijn praatjes geweest.

De conservatieve hebzucht is weer terug bij de werknemers. Agnes Jongerius heeft haar zure njet-houding weer aangenomen door mee te delen dat het pensioenprobleem voor de leden niet bestaat. Dat de vergrijzing wél bestaat weet Jongerius best, maar ze zwijgt over het probleem. De shagrokende achterban moet tevreden worden gehouden, en dat gaat weer eens ten koste van de nieuwkomers en starters op de arbeidsmarkt. Ze staan buiten met niks, binnen zitten de door en door verwende babyboomers te wachten tot het weer vijf uur wordt. Jongerius komt nu met een paar cliché's om de AOW-crisis te lijf te gaan: meer werk! Ook nu weet ze best dat zij en haar vereniging er de (mede) oorzaak van zijn dat er weinig nieuwe werknemers toetreden tot de arbeidsmarkt. De hoge loonkosten en de regelgeving vernemen werkgevers alle lust om personeel aan te nemen. Op de dag dat Jongerius haar na mij-de-zondvloed-speech hield, druppelden er uit werkgevershoek sombere berichten binnen over het aantal openstaande vacturen. Het aantal moeilijk te vervullen vacatures is met een factor vier gestegen ten opzichte van vorig jaar. Bijna 100.000 banen staan langer dan drie maanden open. Hoe komt dat? Loek Hermans, voorzitter van MKB Nederland, toch de motor van de vaderlandse economie, zegt vanochtend in de Volkskrant: 'De groei van de economie staat in de kinderschoenen. Dit legt grote verantwoordelijkheid bij de CAO-partijen en de overheid om de beschikbare ruimte verantwoord in te vullen.' Hermans is een voorstander van het schrappen van automatische periodieken in de CAO's en pleit voor meer prestatiebeloning. De jongeren binnen de vakbonden, zoals CNV Jongeren en FNV Jong zien deze initiatieven wel zitten, maar hun uitgewerkte ideeën liggen alweer een tijdje te vergelen op tekentafels. De linkse lente, die even leek door te breken, blijkt een indian summer die nu snel overgaat in de herfst, net als bij de PVDA. Even was Wouter Bos dapper met zijn opmerkingen over de onbetaalbaarheid van de AOW. Die moedigheid is omgeslagen in laffe zorg over de komende verkiezingen. PvdA-kamerlid Stef Depla liet zich gisteren weer van zijn meest opportunistische kant zien door werkgevers op te roepen rustig aan te doen met het afbouwen van de troetelpakketten voor pre-pensioeners. Laat u dus niks wijsmaken door paaiende woorden van sociaal-democraten, zeker niet als u onder de 40 jaar bent. U gaat het feestje in huize avondrood straks betalen.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie