CDA als winnaar uit de formatie

Auteur: Mathijs Bouman | 13-02-2007

CDA als winnaar uit de formatie

Balkenende grijpt de macht in de sociaal economische driehoek. Voor de tiende keer in veertig jaar leveren de christen-democraten de minister Sociale Zaken. Economische Zaken pakken ze er ook bij - een post waar in sinds 1966 geen PvdA-er meer op zat.

De ministeries zijn verdeeld. Nu nog de poppetjes en het vierde kabinet Balkenende kan naar het bordes. Het CDA gaat er met acht ministerposten vandoor: Algemene Zaken, Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw en Volksgezondheid. De PvdA krijgt: Financiën; Binnenlandse Zaken, Onderwijs, VROM, Ontwikkelingssamenwerking en de nieuwe ministerpost 'Integratie en Wijkverbetering'.

De Christen Unie moet het doen met Defensie en - ook nieuw - 'Jeugd en Gezin'. Een paar opvallende zaken in deze verdeling. Van de zes ministers die de PvdA gaat leveren, zijn er twee zonder eigen ministerie. Ontwikkelingssamenwerking woont in bij Buitenlandse Zaken en Integratie moet een plekje zoeken bij Binnenlandse Zaken. Om het flauw te zeggen: het zijn veredelde staatssecretariaten. Dat heeft het CDA slim uitonderhandeld. Opvallend is ook dat de Christen Unie zich buiten sociaal economische driehoek (Sociale Zaken, Economische Zaken en Financiën), en zelfs buiten de bestuurlijk belangrijke 'vijfhoek' (de driehoek plus Algemene Zaken en Binnenlandse Zaken) heeft weten te werken. Het komt maar zelden voor dat een regeringspartij in de driehoek ontbreekt. In de andere kabinetten met een kleine partij, kreeg die meestal Economische Zaken. Maar die ministerpost gaat ditmaal naar het CDA. Ook dat is opvallend. Want dat EZ is niet bepaald een CDA-ministerie te noemen. In de afgelopen veertig jaar (dus sinds kabinet De Jong in 1967) leverden de christen-democraten slechts drie keer eerder de minister van EZ (zie grafiek). De laatste was Coos Andriessen tijdens Lubbers III. De PvdA heeft nog minder met Economische Zaken. Gedurende de laatste vier decennia zat er nooit een sociaal-democraat op die post. En in de hele naoorlogse periode was Den Uyl de enige sociaal-democratische minister van EZ, tijdens het kabinet Cals. Wouter Bos wordt de derde sociaal-democratische minister van Financiën, na Duisenberg en Kok. Het CDA bezette die post sinds 1967 vijf keer, voor het laatst met Ruding tijdens Lubbers II. Daarna werd het gewoonte dat de premier en minister van Financiën uit verschillende partijen afkomstig zijn. Er schijnt de afgelopen dagen flink te zijn gevochten om Sociale Zaken. De PvdA wilde die post om het sociale gezicht te laten zien, maar het CDA vond dat er de PvdA met Financiën al genoeg invloed in de sociaal-economische driehoek had. Het ministerie ging dus naar de christen-democraten. Net als in tien van de elf kabinetten sinds 1967 waaraan het CDA deelnam. De PvdA pakte de post slechts drie maal, waarvan maar één keer in een kabinet met het CDA (Van Agt II) Ik ben overigens erg benieuwd of er op een van de posten binnen de driehoek een vrouwelijke minister wordt benoemd. Dat is - schande - nog maar één keer gebeurd, met Annemarie Jorritsma tijdens Paars II als minister van EZ. We wachten af.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie