Fortis en ABN Amro: automatisering cruciaal

Auteur: Hans Crooijmans | 28-02-2008

Fortis en ABN Amro: automatisering cruciaal

De integratie van ABN Amro verloopt voorspoedig, zei topman Jean-Paul Votron bij de presentatie van de jaarcijfers van Fortis. Ook de collega's van Royal Bank of Scotland zijn optimistisch over het welslagen van de overigens jammerlijke opsplitsing van Nederlands grootste bank.

In de media is zo nu en dan wat te doen over de invulling van managementposities en het aantal ontslagen. En altijd bestaat er de lichte vrees dat de culturen van de integrerende organisaties commercieel succes in de weg staan. Minder aandacht is er voor de factor die vaak werkelijk bepalend is voor het welslagen van de hele operatie. Te weten: lukt het om binnen afzienbare tijd infomatie en communicatie-systemen te integreren en soepel te laten functioneren?

Zelfs voor banken die niet in een fusieproces zijn verwikkeld, zijn ict-inspanningen moeilijk beheersbaar. Dit terwijl de informatietechnologie cruciaal is. Zowel voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen, als voor de uitkomsten ervan.

Het belang van ict is voor Kundapur Kamath, CEO van baas van India's grootste private bank ICICI, zelfs dusdanig groot dat hij zich in de raad van bestuur persoonlijk met die portefeuille belast. Bij sommige banken houden ze er een Chief Information Officer op na. Maar bij de meeste financiële instellingen (en trouwens ook andere bedrijven) ligt de directe verantwoordelijkheid voor informatie- en communicatiesystemen een mangementlaag lager.
Daarnaast valt op dat de managers die over ict gaan doorgaans minder waardering (ook financieel) en aanzien genieten dan bijvoorbeeld hun commerciële collega's. Het blijkt meer prestigieus en sexy om veel klanten en grote orders binnen te slepen dan om achter de schermen de voorwaarden te scheppen die slagvaardige marketing en verkoop mogelijk maken.

Op het terrein van informatietechnologie valt bij de meeste banken nog veel efficiencywinst te behalen, zo leert een internationaal vergelijkende studie van McKinsey. Opmerkelijkste conclusie is dat banken die relatief veel geld in ict pompen, overwegend ondermaats presteren. Hun hoge kosten leiden niet tot dito inkomsten. Reden: er wordt te veel geld gestoken in het dagelijkse runnen van bestaande systemen. En te weinig in innovaties die de dagelijkse processen verbeteren.
Wat ook helpt: ict-afdelingen beter met de overige, (commerciële) afdelingen van de bank laten communiceren. Zodat ze weten waaraan hun ‘klanten' behoefte hebben. Lijkt voor de handliggend. Maar wie ooit in een grote onderneming heeft gewerkt zal beamen dat ict'ers graag zelf met ‘oplossingen' komen aanzetten die maar al te vaak slecht aansluiten bij de wensen en noden van gebruikers.
McKinsey trekt nog een conclusie: schaalgrootte is voor een efficiënte ict minder belangrijk dan veel bankbestuurders denken. ‘Veel grote banken moeten de kostenvoordelen van hun zware investeringen in informatietechnologie nog binnenhalen, omdat ze moeite hebben met het managen van deze complexe systemen. Dat geldt in het bijzonder voor (cross-border) fusiebanken die systemen moeten integreren'.
Ook die wetenschap zou Fortis en ABN Amro ertoe moeten brengen juist hun beste managers te committeren aan het welslagen van de hele ict-operatie.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie