Help de zwakken, stop de subsidies

Auteur: Mark Koster | 29-09-2006

Help de zwakken, stop de subsidies
Het failliet van onze subsidie-economie werd donderdag weer schrijnend duidelijk met een rapport van het SCP. Overheidsuitgaven belanden niet, zoals wel wordt verondersteld, bij behoeftige onderdanen, maar bij de handige jongens en meisjes van de bovenste kaste.

Terwijl Bos en Balkenende, Femke en Jan elkaar aan het bestoken waren met hun sleetse standpunten had dit rapport tijdens de Algemene Beschouwingen een mooi moment kunnen zijn om de geest weer eens te scherpen. De cijfers zouden voor politici die brainstormen over onze toekomst tot nadenken moeten stemmen. De linksen omdat het onderzoek hun geloof in de maakbare samenleving aantast. Voor een sociaal democraat moet het welhaast ketterij zijn dat de staatssteun terecht komt bij de megarijken. Voor de rechtsen, die gruwen van staatsinterventie, zijn de geldinjecties van de staat blijkbaar moeilijk te weerstaan, aangezien de achterban meet uit de staatsruif.

Een paar cijfers. Bijna een kwart van de subsidie aan uitvoerende kunsten komt terecht bij de rijkste 10%. Ook het sportzakgeld dat de staat verspreid komt meerdendeels ten goede aan de gezinnen in plaatsen als Wassenaar en Aerdenhout (de toptienlaag krijgt 21% van het sportgeld). Meest scheef is het budget voor onderwijs verdeeld. De hogere inkomens harken maar liefst 51% van het totale onderwijsbudget (6 miljard) binnen, terwijl de ouders van studenten uit de armere klassen slechts 13% krijgen overgemaakt. Deze constateringen zijn nauwelijks nieuw te noemen. Toch wordt er over deze weeffout van onze verdeeleconomie nauwelijks gesproken. De sociaal-democraten blijven gillen om staatsinterventie om de zwakken te beschermen, terwijl de conservatieve liberalen niet durven in te grijpen, omdat hun avondje Concertgebouw anders te prijzig wordt. De Nederlandse subsidiepolitiek bevindt zich daarmee in een tragische paradox: hoe minder staatsinterventie, hoe meer sociaal-economische rechtvaardigheid. Het conservatief-liberale hervormingskabinet Balkenende had kans om eindelijk eens af te rekenen met dit perverse financieringssysteem, maar dat is niet gebeurd. De collectieve belastingdruk is onder dit kabinet (na een sterke daling onder Paars) gestegen, mede door de perverse financiering van het bijzonder onderwijs, constateert het SCP. Van elke euro die we verdienen verdwijnt er 39 eurocent naar de staat. En die geeft dat weer aan uw vermogende buurman om zijn villa te kunnen financieren. Kunnen we stoppen met deze waanzin? Als iedereen nu eerst eens voor zichzelf zorgt en niet meer bedelt om geld bij Vadertje Staat, dan houden we allemaal meer over en is er minder verschil tussen arm en rijk. Niet zo moeilijk, toch

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie