Het Amerikaanse overschot

Auteur: Mathijs Bouman | 16-02-2006

Het Amerikaanse overschot
Critici van de president Bush, die vinden dat zijn beleid Orwelliaanse trekjes vertoont, zullen zuchtend het nieuwste Economic Report of the President doorgebladerd hebben. Het bevat een brutaal staaltje 'newspeak': het tekort op de handelsbalans heet voortaan overschot op de kapitaalbalans!

Amerikanen importeren veel meer dan zij exporteren. In 2004 - het laatste jaar waarvoor cijfers bekend zijn - bedroeg het tekort op de handelsbalans 668 miljard dollar. Om dat tekort te bekostigen moet de VS iedere dag zo'n twee miljard dollar op de internationale kapitaalmarkten lenen. Volgens de meeste economen kan deze onevenwichtige situatie niet lang meer voortduren. Er komt een moment dat het buitenland een andere bestemming voor het spaargeld kiest, en de Amerikanen de tering naar de nering moeten zetten. Een sterke koersdaling van de dollar, afname van de consumptie en een diepe recessie zijn het logische gevolg. Om dit scenario te vermijden moet de Amerikaanse overheid bezuinigen, de belastingen verhogen en de burger aanzetten tot meer sparen.

Maar daar heeft Bush natuurlijk helemaal geen zin in. Gelukkig is er een alternatief: de kop in het zand steken en hopen dat het nog een paar jaar goed gaat. Daarbij hoort een publiciteitscampagne waarin het probleem wordt gebagatelliseerd. 'Het buitenland spaart teveel', en 'de Chinezen houden hun munt kunstmatig goedkoop', waren eerdere vondsten. Nu komt daar dus bij: 'we hebben een overschot'. De twee miljard dollar die iedere dag de VS binnenstroomt, levert een positief saldo op de kapitaalrekening van de betalingsbalans op. Het is niets meer dan het boekhoudkundige spiegelbeeld van het enorme tekort op de handelsbalans, maar daar maalt Bush niet om. Het klinkt immers een stuk prettiger, zo'n overschot. Het klinkt doubleplusgood!

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie