Huisje, boompje, geen feestje (II)

Auteur: Mark Koster | 12-01-2007

Huisje, boompje, geen feestje (II)

Heeft u geen rijke ouders, een matig salaris en wilt u een beetje puik wonen? Helaas, dat gaat niet. De startershuizen zijn al vergeven aan de kinderen van de babysboomgeneratie.

De stijging van de huizenprijs, weer met 3,7%, toont nogmaals de perversiteit van het woonbeleid aan. Wie huizenbezit wilt stimuleren, moet zich afvragen of de hypotheekaftrek een nuttig instrument is. Vermogende baby-boomers 'helpen' hun kroost met een financiele injectie of een lening om hun eerste huisje te kunnen betalen. Ondergetekende weet hoe het werkt. Exacte cijfers zijn niet bekend. Maar ik verzeker u: het is even standaard als het krijgen van een auto op je achttiende.

Tot midden jaren negentig was het nog mogelijk om een tweede huis tegen het hoogste belastingtarief te financieren. Ouders met een bovenmodaal inkomen en in het bezit van een woning met overwaarde, renden naar de bank en gebruikten hun fictieve winst om de hypotheek van hun kinderen te betalen. Deze hefboomeconomie is deels afgeschaft, maar het systeem bestaat nog steeds. De hypotheekaftrek heeft een tweedeling met Amerikaanse trekjes veroorzaakt. Wie als starter in Amsterdam een woning zoekt en ongeveer 250.000 euro te besteden heeft, komt letterlijk twee hoog achter te wonen (Marnixstraat 192 II of in een futlozen flat in Geuzenveld). Begrijp me niet verkeerd. Ik ben een groot voorstander van eigen woonbezit, maar dan moet het wel mogelijk zijn. Wie door zijn afkomst of pech niet in staat is om de startersmarkt te betreden verliest jaarlijks de kans om zijn vermogen te zien groeien. Dat is een onliberale gevoel. Maar hierover praten we natuurlijk liever niet. De kinderen van de babyboomers, die een huis hebben gekocht, hebben de hefboom van hun ouders gebruikt om zich met de overwaarde beter te situeren. Op deze wijze wordt het woongenot van de starters ook nog eens betaald door de huurders. De hypotheekaftrek is tot een hypocriet financieringsvehikel verworden van babyboomers om hun uitdijende vermogen over te hevelen naar hun kroost. Het zou het horror-scenario moeten zijn voor de zuinige mannenbroeders Balkenende, Bos en Rouvoet en een gruwel moeten zijn voor alle liberale geesten van het land. Maar helaas: Nederlandse liberalen zijn niet zo vrijzinnig als het om hun eigen portemonnee gaat

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie