Hulpverleningsindustrie kan veel slanker

Auteur: Hans Crooijmans | 02-06-2006

Hulpverleningsindustrie kan veel slanker
Bijna de helft van alle bijstandsgerechtigden is volstrekt onbemiddelbaar, veel werklozen en arbeidsongeschikten vinden heus zelf wel weer een baan. Alle reden dus om eens stevig te snijden bij de vele instellingen die deze 'klanten' ten dienste staan.

Het lijkt slecht nieuws: voor ruim 160.000 van de 328.000 mensen die in de bijstand zitten, is er geen enkele kans dat ze ooit aan werk komen. Volgens Divosa, de club van directeuren van sociale diensten, zijn ze psychisch in de war of anderszins gehandicapt en daardoor voor de arbeidsmarkt de facto onbemiddelbaar. Ik vrees dat die 160.000 een realistisch aantal is. Er zijn namelijk nogal wat personen in Nederland die om wat voor reden dan ook geheel buiten de 'normale' samenleving zijn komen te staan.

Er zit echter ook een prettige kant aan de constatering in het rapport Meer perspectief voor mensen van Divosa. Want als de sociale diensten suggereren om liefst 49 procent van hun cliëntèle voortaan met rust te laten of zelfs helemaal uit de bijstand te halen, dan valt er waarschijnlijk ook stevig te bezuinigen op hun eigen apparaat. Voorstellen daartoe zijn er door Divosa nog niet gedaan, helaas. In zijn algemeenheid is er in Nederland de afgelopen decennia een enorme hulpverleningsindustrie van reïntegratiespecialsten, (bij)scholingsadviseurs, werktoeleiders en arbeidsmarktconsulenten ontstaan. In dat circuit gaan vele miljarden euro's belasting- en premiegeld om en vinden tienduizenden mensen een goedbetaalde baan (die ze uiteraard liever niet meer willen loslaten). Of de dure inspanningen van instellingen als UWV, CWI, sociale diensten en reïntegratiebureaus op deze weinig transparante markt ook navenant succes hebben, is maar zeer de vraag. Borea, de vereniging van particuliere reïntegratiebureaus, schermt met hoge successcores, maar het is algemeen bekend dat die bedrijven liefst voor de 'betere' arbeidsongeschikte aan de slag gaan. Bij iemand aan wie maar een klein vlekje zit, heeft een reïntegratietraject nou eenmaal altijd een goede kans van slagen. Dikke kans bovendien dat zo iemand op eigen kracht ook wel weer werk zou hebben gevonden, zeker in een tijd waarin werkgevers weer voor personeel in de rij staan. Kortom, alle reden om deze tak van hulpverleningsindustrie flink op te schudden. Kunnen belastingen en premies ook eens omlaag.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie