Waarom meer geld smijten naar ICT?

Auteur: Hans Crooijmans | 01-06-2007

Waarom meer geld smijten naar ICT?
Het Nederlandse bedrijfsleven blijft stevig investeren in informatie- en communicatietechnologie (ICT). Volgens de ICT-Barometer van adviesbureau Ernst & Young verwacht de helft van de verantwoordelijke directeuren dat hun ICT-budgetten de komende twaalf maanden gaan oplopen, terwijl 40 procent denkt dat ze gelijk zullen blijven .

Op zich is dat goed nieuws. Ondernemingen, groot en klein, onderkennen het belang van moderne software, systemen en service voor hun bedrijfsvoering. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Je moet gewoon mee, is het adagium. Maar er is ook een schaduwkant. Want hoe zit het eigenlijk met het rendement van die groeiende ICT-investeringen?

Lastig te meten, zult u zeggen. Want ICT is in de meeste organisaties louter ondersteunend. Je verdient er niet direct geld mee. Je mag alleen hopen dat de mensen en middelen die onder de noemer ICT vallen, uiteindelijk tot resultaat hebben dat er efficienter wordt gewerkt en er meer omzet en winst wordt gemaakt. Hmm, gebeurt dat ook in voldoende mate? De afgelopen jaren verbeterde onmiskenbaar de winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven. Maar lag dat wel aan hogere bestedingen aan ICT? Of was het vooral te danken aan andere factoren, zoals loonmatiging, goedkopere grondstoffen, allerlei kostenbesparingen, een gunstiger positie op exportmarkten of een aantrekkende wereldconjunctuur? Zoveel is zeker: er zijn gerede redenen om te twijfelen aan de doelmatigheid van de oplopende ICT-uitgaven. Veelzeggend is dat er in Nederland bijvoorbeeld nooit een positief verband is bewezen tussen stijgende ICT-investeringen en een hogere arbeidsproductivitet. (In Amerika is die correlatie er wel, maar in beperkte mate). ICT is evenmin die banenvernietiger waarvoor de technologie ooit werd gehouden. Toegegeven, werknemers is bijvoorbeeld heel wat administratief uit handen gehaald. Maar tegelijkertijd creeert ICT - direct en indirect - enorm veel werkgelegenheid. Uit de Barometer van Ernst & Young blijkt dat vooral grote bedrijven hun ict-diensten in toenemende mate uitbesteden en/of naar India en China verplaatsen. Geen nieuws. Maar opmerkelijk is dat tegelijkertijd meer dan 30 procent van de bedrijven verwacht dat het aantal medewerkers dat zich intern met ICT bezighoudt binnen twee (!) maanden zal toenemen. 'De markt' schreeuwt om gekwalificeerd personeel. En dat is er naar verluidt nauwelijks te vinden. De geschiedenis blijkt zich weer eens te herhalen. Nu kun je wel wachten tot overheid in actie komt om dat tekort tegen te gaan. Maar beter voor een bedrijf is het wellicht om ernstige vraagtekens te plaatsen bij alle geldsmijterij. Volgens Ernst & Young gaat 11 procent van de bedrijven de komende 12 maanden juist schrappen in hun ICT-uitgaven. Dat percentage komt veel hoger te liggen als er voortaan wat nuchterder tegen die vaak enorme kostenpost wordt aangekeken.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie