Stop met zoeken naar ICT’ers

Auteur: Gastauteurs | 08-05-2008

Stop met zoeken naar ICT’ers

Gastauteur Leo Klaver: Bedrijfsprocessen worden steeds ingewikkelder en er zijn te weinig ICT'ers om deze processen binnen en buiten een organisatie te laten samenwerken, zo is vaak te horen. Maar zijn meer ICT'ers wel het antwoord?

Ooit was er geen ICT en was de wereld eenvoudig. Nu is er wel ICT en is de wereld complex. Maar ICT zou het leven toch juist vergemakkelijken? We kiezen ervoor deze complexiteit te beheersen in plaats van uit de weg te gaan. Informatici moeten dat gaan doen. En wel door processen die nu nog complex zijn in kleine, eenvoudige stukjes op te knippen (moduleren), waarna al deze stukjes op een nieuwe manier aan elkaar geknoopt kunnen worden. Dat moet het geheel minder complex maken.

Handicap is dat er te weinig informatici zijn die een brug kunnen slaan tussen technologie en business. Er zijn allerlei initiatieven om het imago van het vakgebied op te vijzelen, maar laten we het probleem ook eens van een andere kant bekijken. Stel dat een organisatie wel over voldoende ICT'erskan beschikken. Zouden dan alle problemen zijn opgelost? Zou de business dan de ICT zodanig gaan inzetten dat er meer winst wordt gemaakt? Nee. Om te beginnen is niet bij alle bedrijfsprocessen een koppeling te maken tussen business en ICT. Financiële processen en industriële productieprocessen zijn met de binaire taal goed te ondersteunen. Lastiger is dat voor complexe bedrijfsprocessen als hr, sales, marketing of het onderhouden van klantrelaties. Zeker als het de wens van organisaties is deze bedrijfsprocessen ook nog eens met elkaar te laten samenwerken. Daartoe wordt service oriented architecture (SOA) ingezet, maar hieraan zitten nog haken en ogen. Het lijkt dan ook zinvol bedrijfsprocessen eerst te onderzoeken op de vraag of ze wel kunnen worden ondersteund met ICT. Als dat voor sommige processen niet zo is, daalt wellicht de behoefte aan ICT.


Daar komt bij dat innovatieve managers een must zijn voor een goede koppeling tussen business en ICT. Hoe minder er daarvan zijn, des te minder de noodzaak van informatici. De roep om geschoolde informatici moet dus gelijke tred houden met de roep om meer managers die de door ICT'ers verrijkte bedrijfsprocessen goed kunnen inzetten.
Stel nu eens dat een organisatie voldoende innovatieve businessmanagers weet aan te trekken die samen met informatici innovatieve bedrijfsprocessen kunnen ontwikkelen. Is succes dan gegarandeerd? Nee, een businessmanager begint niets als zijn baas boven hem een andere mening is toegedaan. Uit recent onderzoek door The Economist blijkt dat veel van de topmensen die bedrijven besturen het nut van ICT slechts gedeeltelijk inzien. En zo lijkt van ICT het onmogelijke te worden gevraagd.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie