ChristenUnie, ook partij voor meer overheid

Auteur: Hans Crooijmans | 19-12-2006

ChristenUnie, ook partij voor meer overheid
Informateur Herman Wijffels mag gaan proberen CDA, PvdA en ChristenUnie samen in een regering te brengen. Met name Jan Peter Balkenende zal een grote draai moeten maken, want Wouter Bos en Andre Rouvoet schurken dicht tegen elkaar aan.

Met een op relegie gebaseerde partij als de ChristenUnie in de regering kan het abortus- en euthanasiebeleid in het geding komen, vreest PvdA-leider Wouter Bos. Maar zo'n vaart zal het niet lopen. Andre Rouvoet weet heus wel dat er in de politiek en samenleving geen draagvlak bestaat voor het terugdraaien van de klok. Bovendien is de ChristenUnie heel gretig om regeringsverantwoordelijkheid te dragen.

Daar kan vooral de PvdA blij mee zijn. Immers, het jongste verkiezingsprogramma van de ChristenUnie maakt wel gewag van het CDA/VVD-thema 'eigen verantwoordelijkheid', maar het geeft daar weinig concrete invulling. Sterker nog dan de PvdA keert de ChristenUnie zich bijvoorbeeld tegen marktwerking en privatisering. In  Duurzaam voor elkaar wemelt het daarentegen van de extra opdrachten en taken die de overheid moet aannemen en uitvoeren om - in het jargon van Wouter Bos - van Nederland een beter land te maken. Wie de 63 pagina's leest, krijgt de indruk dat er maatschappelijk ongelooflijk veel mis is in Nederland en dat vooral 'de dienares van God', zoals de overheid bij de ChristenUnie heet, daarin verandering dient te brengen. Behalve de pleidooien voor meer en beter betaalde leraren, concierges, onderwijsassistenten, 3.000 extra agenten en forse uitbreiding van personeel en voorzieningen in de jeugd-, gezondheids- en ouderenzorg, formuleert de ChristenUnie een waaier van vaak opvallende programmapunten die leiden tot verdere groei van het leger hulpverleners, controleurs, begeleiders, opsporingsambtenaren, etcetera. Zo maar een greep: 'Ouders dienen toegang te hebben tot allerlei vormen van opvoedingsondersteuning', meent de partij. Meer geld en mensen dus richting consultatiebureaus. 'Pak de wachtlijsten in de schuldsanering aan.' Dat komt neer op extra schuldhulpverlening. 'Steek (ex-)prosituees de helpende hand toe.' De ChristenUnie wil ze opvangvoorzieningen en uitstapprogramma's aanbieden en een red light alarm invoeren waar slachtoffers van loverboys kunnen aankloppen. 'De overheid zorgt voor voldoende geestelijke verzorging binnen de krijgsmacht, gevangenissen en zorginstellingen.' Typisch ChristenUnie-punt, commentaar eigenlijk overbodig. Maar hoezo is 'geestelijke verzorging' eigenlijk een overheidstaak? 'Het heenzenden van (lichte) criminelen vanwege het ontbreken van voldoende cellen behoort niet voor te komen.' De ChristenUnie vertelt er niet bij dat dan meer cellen gebouwd en bewaakt moeten worden. 'De overheid stimuleert projecten die mensen de stad uit, de natuur in krijgen of die de natuur de stad inbrengen.' Nou, zo'n vage opdracht garandeert nieuwe ambtenaren werk voor vele jaren. Net als dit programmapunt: 'Handhaving en controle op de naleving van milieu- en veiligheidsnormen hebben een hoge prioriteit.' Meer overheid, dat is de richting die de Haagse politiek inslaat. Rouvoet voelt zich daar kennelijk prettig bij, net als de linksige CDA-informateur Wijffels die zijn best zal doen Balkenende tot een koerswijziging over te halen. Intussen is er een hoofdrolspeler die goed beseft dat Nederland vroeg of laat een prijs betaalt voor al deze nieuwe impulsen voor de verzorgingsstaat. Maar om te vermijden dat de SP de PvdA bij volgende verkiezingen voorbijstreeft, houdt Wouter Bos de kaken op elkaar.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:



Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie