Laat alle jongeren een wekker zetten

Auteur: Jeroen Smit | 09-10-2006

Laat alle jongeren een wekker zetten
Aan de slag! Geef jongeren tot 25 jaar nooit meer een bijstandsuitkering. Op het moment dat ze niet studeren of niet werken, moeten gemeenten ze werk aanbieden of een scholingsvoorstel doen. Dat is de kern van het vandaag door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) aan premier Balkenende aangeboden advies. De timing is perfect, zo midden in de verkiezingsstrijd.

Het is waarschijnlijk het grootste probleem in onze samenleving: een hardnekkige jeugdwerkloosheid. Niet in de laatste plaats omdat een kwart van alle jongeren van allochtone afkomst werkloos is.

Als jonge mensen niet op tijd leren te werken is het risico levensgroot dat ze hun hele, verdrietige/mislukte leven gaan teren op de zak van de wel productieven in onze verzorgingsstaat. Dit is natuurlijk een onacceptabele vorm van kapitaalvernietiging, die onze toekomstige welvaart in gevaar brengt. De enige manier om al die jongeren aan het werk te krijgen is ervoor te zorgen dat ze productief kunnen zijn. Dat ze minimaal een startkwalificatie (MBO 2) voor onze arbeidsmarkt hebben. Iets kunnen wat nodig is. Ieder jaar stoppen naar schatting zo'n 60.000 jongeren, zonder een diploma-kennis-vaardigheid van enige betekenis. Ze zijn nergens welkom. Een drama. Ik hoop daarom van harte dat gemeenten, samen met belangrijke werkgevers en scholen in hun regio om de tafel gaan. Simpelweg om te inventariseren wat er nodig is aan onderwijs. Ik hoop ook dat het ministerie van Onderwijs nou eens een paar jaar zijn mond houdt. Zo locaal mogelijk vraag en aanbod op elkaar afstemmen is de snelste weg om ervoor te zorgen dat alle jongeren van maandag tot en met vrijdag op tijd hun wekker zetten, verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan. Alleen locaal kunnen de sociale netwerken worden gebouwd die deze jongeren verder helpen. Of zoals de WRR zegt; de verzorgingsstaat heeft vier functies: verzorgen, verzekeren, verheffen en verbinden. Vooral die laatste twee functies verdienen nu de aandacht. Verhef en verbind de opleiding van onze jeugd met de wensen van onze economie. Het begin is er trouwens al. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is de instroom in het hoger onderwijs van allochtone kinderen (ongeveer 20 procent van de Turkse en Marokkaanse jeugd volgt HAVO of VWO, tegen 50 procent van de autochtone jeugd) sinds 1995 verdubbeld. En negentig procent stroomt door naar universiteit of hbo. Daarbij is de deelname van allochtone vrouwen aan het hoger onderwijs in de meeste etnische groepen sneller gestegen dan die van de mannen. Nou de autochtonen nog

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie