Bedrijfsleven heeft niks aan dit kabinet

Auteur: Hans Crooijmans | 15-06-2007

Bedrijfsleven heeft niks aan dit kabinet

Nederland moet ondernemender worden, horen we politici in Den Haag vaak declameren. Helaas bewijst het langverwachte beleidsprogramma van het huidige kabinet slechts lippendienst aan een beter ondernemingsklimaat.

Geen versoepeling van het ontslagrecht, het thema is kennelijk taboe verklaard. Geen verlaging van sociale premies, geen dikke streep door het woud van bureaucratische regels, geen concrete maatregelen die, zoals het kabinet belooft, de administratieve lasten met 25 procent zullen verlagen. Met een beetje pech gaan de werkgevers straks zelf opdraaien voor de uit de hand lopende kosten van de gezondheidszorg. En wat staat daar zoal tegenover?

Vouchers die hen recht geven op innovatie. (Alsof dat het grootste probleem is van het MKB). En de toezegging dat er microkredieten komen voor startende ondernemers. (Is geld echt het probleem? Gaat de overheid die kredieten subsidieren of gaat ze soms met commerciele banken concurreren?) De overheid moet zich liever niet rechtstreeks bemoeien met economie en bedrijfsleven. Ze kan zich het beste bezighouden met het scheppen van voorwaarden die mensen ertoe stimuleren te investeren en ondernemingsrisico’s te nemen. Dat zorgt namelijk voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in de marktsector. En, het wordt wel eens vergeten door Den Haag en zijn ambtenaren, het is nog altijd het bedrijfsleven dat de overheid betaalt. Voorwaarden scheppen dus. Je kunt daarbij denken aan het verlagen van belastingen en, nog beter, de regeldruk van ambtenaren. Maar wat bijvoorbeeld ook helpt is het aanpakken van verkeersknelpunten. Waarom wordt er over het doortrekken van het laatste, slechts 7 kilometer lange stuk van de A4 al meer dan vijftig jaar gepraat? Ook de huidige coalitie van CDA, PvdA en ChristenUnie laat die zotte situatie gewoon voortbestaan. Maar onderwijl wordt er wel 10 miljard euro uitgetrokken voor initiatieven die onder meer 'de verloerdering van de samenleving' moeten tegengaan. Daartoe worden er en heleboel, vooral gemeentelijke instanties opgetuigd om problemen van burgers aan te pakken en veronderstelde ‘zwakkeren in de samenleving’ bij te staan. Lijkt lovenswaardig, maar het gevolg van deze omhelzing en betutteling is dat veel mensen nog apathischer worden dan ze nu al zijn. Met een VOC-mentaliteit heeft het in elk geval niet veel te maken. Vroeg of laat - waarschijnlijk dat laatste - zal de politiek ontdekken dat een heterogene samenleving als de Nederlandse toch echt niet maakbaar is. Intussen zal er een enorme bureaucratie zijn ontstaan. Want al die hulpinstanties moeten bemand en krijgen hun eigen kantoor. Van een Centrum voor het Gezin in elke gemeente tot een Meldpunt Fietsendiefstal (hadden we dat niet al: de politie?). Anders gezegd: de boterzachte reorganisatie bij het Rijk, dat moet kimpen met 12.800 arbeidsplaatsen, wordt elders dubbel en dwars teniet gedaan. Met daarbij de aantekening dat het kabinet in deze tijd van hoogconjunctuur het begrotingstekort bewust laat oplopen, in de hoop dat er later extra geld kan worden binnengehaald. Je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen wie uiteindelijk de rekening voor al deze experimenten gaat betalen. De marktsector, ja.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie