Liever geen kabinet van SP, PvdA en CDA

Auteur: Hans Crooijmans | 07-12-2006

Liever geen kabinet van SP, PvdA en CDA
De boodschap en het beleid van Balkenende krijgen bijval in een verrassend positief rapport over de toestand van de Nederlandse economie en samenleving. Een wijze les voor de kabinetsformatie.

Mocht u er de tijd voor hebben, dan zou u het rapport Investeren in vermogen van het Sociaal- en Cultureel Planbureau (SCP) eens moeten lezen. Het is een hele ruk (400 pagina's, gelardeerd met vele statistieken, prikkelende enquetes, plus bijlagen) en je wordt soms kriegel van het typische onderzoekersjargon. Maar de verdienste van het rapport is dat het uiteenlopende maatschappelijke thema's (zoals: onderwijs, integratie, leefmilieu, gezondheidszorg, religie) met een originele kijk benadert. Wat daarbij opvalt: er is consequent voor een positieve toonzetting gekozen. Dat gebeurde heel bewust, liet SCP-directeur Paul Schnabel weten. De voorbije jaren is er ook volgens hem al meer dan genoeg geklaagd over de huidige kwaliteit en toekomstperspectieven van de Nederlandse economie en samenleving. Vandaar dat u nu dus kunt lezen dat - in schril contrast met hun imago van nietsontziende milieuvervuilers - steeds meer boeren 'maatschappelijk ondernemen', bijvoorbeeld via natuur- en landschapsbeheer of de exploitatie van een zorgboerderij. Dit keer wordt ook niet voortgeborduurd op het voortijdige schoolverlaten van vele duizenden Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse kinderen, maar is er juist aandacht voor het feit dat het aandeel van niet-Westerse allochtonen in het hoger en wetenschappelijk onderwijs in tien jaar ruim is verdubbeld. (Al vermeldt het SCP ook dat te veel studenten uit die groep erg lang over hun studie doen of alsnog afhaken voor hun eindexamen.) Bemoedigend is ook dat er een licht groeiende groep moeders met jonge kinderen is die hun gezin weten te combineren met een voltijdsbaan. Al blijft het stuitend dat deze vaak ambitieuze, hoogopgeleide vrouwen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hun minder energieke en ambitieuze omgeving die veronderstelt dat de fulltime baan onvermijdelijk ten koste van de tere kinderziel gaat. Ja, en het is waar dat veel mensen er slechte eetgewoonten op nahouden en dus last krijgen van obesitas. Maar tegelijkertijd is het aantal rokers in Nederland razendsnel gedaald.

Het is dus niet allemaal kommer en kwel in Nederland, constateert Schnabel. In zijn inleidende hoofdstuk geeft hij - bewust of onbewust - een politieke wending aan de rapportage. Schnabel brengt de positieve ontwikkelingen namelijk in verband met de vooral door de kabinetten-Balkenende doorgevoerde hervormingen. Hij noemt zelfs nadrukkelijk de VOC-mentaliteit waarvan de CDA-premier onlangs gewag maakte. Geef de burger meer ruimte en hij neemt initiatief, wordt creatief, ondernemend, hij gaat in zijn eigen 'vermogen' investeren. 'Instituties, van de overheid of van de eigen groep, hinderen hen vaak meer dan dat ze helpen'. Schnabel voorziet een verdere 'beperking van de voorzieningen' van de verzorgingstaat, al was het maar omdat Nederland in de internationale wereld geen eiland is. Maar optimist als hij is, verwacht Schnabel dat op deze manier juist 'de belangrijkste natuurlijke hulpbron van het land - zijn bevolking, beter gezegd, het opleidingsniveau en de werk- en ondernemingsgerichte houding van de bevolking' tot zijn recht kan komen. 'Er valt een wereld te winnen.' Vrij vertaald in de hedendaagse politieke context: Schnabel opteert niet voor een kabinet van SP, PvdA en CDA

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie