Kennisland is te soft voor werknemers

Auteur: Mathijs Bouman | 15-09-2006

Kennisland is te soft voor werknemers
Het is een mooi stuk geworden, de Kenniseconomie Monitor 2006 van de denktank Kennisland. Zes problemen schetsen de opstellers die innovatie en groei in de weg zitten. En ze leveren er ook nog eens zes oplossingen bij. Daar heb je wat aan. Alleen mag het nog wel wat scherper.

Een van de 'doorbraken in de polder' die volgens Kennisland nodig zijn het stimuleren van het ondernemerschap in Nederland. Zoals het rapport memoreert voelen Nederlanders - vergeleken met andere nationaliteiten - nauwelijks de lust om zelfstandig ondernemer te worden. De bureaucratie, de kosten en het tekort aan risicokapitaal speelt daarbij zeker een rol. Maar een vaak vergeten factor - die in het rapport van Kennisland gelukkig wel aan bod komt - is dat de zekerheid en veiligheid van de vaste baan in Nederland zo groot is dat je wel een aan adrenaline verslaafde thrill seeker moet zijn om voor jezelf te beginnen. Of in de woorden van Kennisland: 'Van alle Nederlanders staat maar een beperkt deel positief tegenover het ondernemerschap. (...) We zoeken liever de zekerheid op van een grote werkgever.'

Gevolg is dat onze universiteiten talenten opleiden, die vervolgens linea recta achter een bureau bij een grote multinational of de rijksoverheid kruipen. Van gedreven talent naar bureaucraat in een maand tijd. Welkom in de BV Nederland... Wat te doen? Kennisland komt met de logische aanbeveling om het verschil in risico's tussen de vaste baan en het ondernemerschap te verkleinen. Dit kan in theorie op twee manieren: je kunt het werknemerschap risicovoller maken, of het ondernemerschap veiliger. Of een combinatie van beide, natuurlijk. Helaas kiezen de opstellers van het rapport alleen voor de tweede oplossing. Onder het kopje 'Bestrijd de tweedeling', schrijven ze: 'Schaf de straf op risico nemen af. De huidige sociale arrangementen sluiten grote groepen buiten. (...) We hebben nieuwe sociale arrangementen nodig die recht doen aan de verhoudingen van de 21ste eeuw.' Ik lees dit als: geef zelfstandigen dezelfde rechten als werknemers. Daar is op zich weinig op tegen. Eerder kreeg Wouter Bos van De Scopist een pluim voor een vergelijkbaar voorstel. Maar waarom durft Kennisland het niet aan om te morrelen aan het risicovrije bestaan van de werknemer? Dat is volgens mij een stuk effectiever. Niet alleen wordt de 'tweedeling' tussen werknemer en ondernemer verminderd, maar tegelijkertijd wordt de werknemer zelf gestimuleerd om zich in zijn baan ondernemender te gedragen. Zonder zaken als ontslagbescherming, goudgerande vertrekregelingen, prepensioenen, calamiteitenverlof en wat al niet meer, zal de werknemer zich weer verantwoordelijk voelen voor zijn eigen werk en carrière. Vastroesten en verstoppen is er niet meer bij. Iedereen ondernemer. Ook de werknemers

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie