Niet alleen klimaatneutraal maar ook klimaatsociaal

Auteur: Peter van Vliet | 10-12-2008

Niet alleen klimaatneutraal maar ook klimaatsociaal
Als je een probleem wil oplossen ga je doorgaans op zoek naar de oorzaak en dan neem je die weg. Zo moet dat toch ook kunnen met het klimaatprobleem, zou je denken. Inmiddels kennen we de oorzaken vrij aardig. Maar zie.

Waar kom het geld vandaan?
In plaats van consequent te kiezen voor de schoonst mogelijk vorm van energievoorziening gaan we opnieuw aan de slag om kolenstroomfabrieken te bouwen. Het argument is winst, vooral op korte termijn. Maar waar komt dat geld vandaan en wat is het gevolg van de richting van die geldstroom?

Dat geld blijkt van u en mij te komen. Ondernemers en werknemers, die energie moeten kopen om in leven te kunnen
blijven.  Een kolencentrale bouw je snel en goedkoop en de energie kun je duur verkopen. Dat gaat prima, want energieprijzen worden gestuurd door de olieprijs. Die gaat door tekorten en speculatie uiteindelijk alleen maar omhoog. Goedkope kolenstroomfabrieken gaan dus veel geld opleveren. En ook traditionele oliebedrijven gaan nog meer winst maken.

Emissierechten
Om de vervuiling enigszins in de hand te houden willen we óf CO2 afvangen óf bedrijven laten betalen voor emissierechten. Die aanzienlijke kosten worden nu vaak nog niet meegerekend, maar zodra ze ontstaan worden ze doorberekend aan de gebruikers.

Opstapeling en vernietiging van kapitaal
Dat geld wordt onttrokken aan het deel van de economie, waar de grootste werkgelegenheid vandaan komt: de industrie en de consumentenbestedingen. En het stroomt naar een sector waar het in termen van werk nauwelijks iets oplevert. Het stroomt verder naar de financiële markten om van daaruit bij te dragen aan prijsopdrijvende speculatie die ook energieprijzen verder opdrijft.  Het resultaat is opstapeling van kapitaal aan de ene kant en vernietiging van kapitaal en werkgelegenheid aan de andere kant.

Energiebesparing is de oplossing
De werkelijke oplossing van het klimaatprobleem wordt bereikt door energiebesparing en door opwekking met zon en wind. We kunnen aantoonbaar tot 50% besparen op ons huidige energieverbruik door onzinnige verspilling te lijf te gaan. Daarvoor hoeven we niets aan comfort of productiviteit in te leveren en het levert direct grote kostenbesparing op. En door de resterende behoefte zoveel mogelijk door schone, decentraal opgewekte energie te voldoen zorgen we voor uiteindelijk dalende energiekosten. Daardoor neemt het besteedbaar inkomen van burgers toe en ontstaat een stimulerende werking op economie en werkgelegenheid.  Maar met een beperktere rol voor de traditionele energie industrie.

Kort door de bocht  leiden niet-klimaatneutrale investeringen tot niet-sociale effecten als toenemende werkloosheid in een periode van stijgende kosten voor levensonderhoud.

Klimaatsociaal
Het wordt dus tijd om naast klimaatneutraal de term klimaatsociaal te introduceren. Om het woord en om de inhoud. Want neutraal, daar wordt niemand warm of koud van. Maar  voor sociale vooruitgang zijn al de nodige revoluties gepleegd. Wie de toekomst lief heeft wordt dus klimaatsociaal!

Lees ook:
> Dossier Energie
> Marike van Lier Lels: nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Stichting Natuur en Milieu
> Aandacht duurzaamheid gedaald

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie