Aandacht duurzaamheid gedaald

Auteur: Peter van Vliet | 13-10-2008

Aandacht duurzaamheid gedaald

Met het hoofd gehuld in de rookwolken van de verdampende geldvoorraden is het lastig om helder te blijven denken. Toch is dat van levensbelang voor de manier waarop we uit deze crisis denken te komen, voor onszelf én voor onze toekomst.

Stop verdere schade
Voor nu is alle actie gericht op het voorkomen van verdere schade. Dat betekent, schade in termen van de economie van voor de crisis. Een economie die werd gedomineerd door consumenten die meer lenen dan ze produceren, hoge beurskoersen en torenhoge omzetten uit financiële constructies die niet door onderliggende waarde waren gedekt. Een economie die, naar nu blijkt, meer is te vergelijken met een soufflé van gebakken lucht op een bedje van drijfzand.

Foute berekening omzet

We hebben een systeem opgezet dat het genereren van omzet waardeert, niet het creëren van waarde. En door het voeren van een halve boekhouding leek die omzet ook nog op winst, omdat veel kosten en risico's niet werden meegeteld.

Inflatie
Daar nu geld in gaan pompen zorgt er alleen maar voor dat we nog een probleem er bij krijgen: inflatie. In het gunstigste geval stoppen we de vrije val tijdelijk en bouwen verder aan een volgende debacle. Waarna we in een klap door China kunnen worden opgekocht.

Teruggang duurzaam ondernemen
De risico's van blijven denken en investeren in termen van omzet gaan bovendien verder dan alleen de financiële gevolgen. Het kan makkelijk leiden tot faliekant desastreuze keuzes. Neem energie. Groeiscenario's (= omzetdenken) laten een immer toenemende behoefte aan energie zien. Aan die behoefte kan momenteel goedkoop worden voldaan door het bouwen van kolencentrales. Door de (tijdelijk) lagere olieprijs is de vergelijking met investeren in hernieuwbare bronnen als zon en wind ongunstiger geworden. Daaraan toegeven betekent een committent voor minstens vijftig jaar. Met alle gevolgen van dien.

Investeren in hernieuwbare energiebronnen
Het alternatief is investeren in hernieuwbare energiebronnen, die in de toekomst enorme besparingen gaan opleveren op de uitgaven aan fossiele brandstoffen en aan klimaatschade. Maar ook inzetten op afremmen van de consumptie. Huishoudens stimuleren te sparen, overconsumptie belasten. Kortom, op waardedenken, dat gepaard gaat met strikte regulering van het bankwezen en inperking van speculatie, ook met aandelen.

Vertrouwen
Het enige wat dan verdampt is een stukje Bruto Nationaal Product. Volgens de huidige mores doet dat pijn, want we groeien niet. Maar wat we winnen aan waarde wordt vanzelf omgezet in vertrouwen. Vertrouwen in onze toekomst, in onze samenleving en in onszelf. Herstel van vertrouwen, was dat niet waar iedereen de laatste tijd om roept?

Lees ook:
> Kernenergie geen oplossing energievraagstuk
> Groene energie: nepstroom of nepbeleid?
> EU: lagere economische groei Nederland in 2008

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie