Meer markt graag!

Auteur: Esther van Rijswijk | 05-09-2007

Meer markt graag!
De markt heeft het moeilijk. Of het nou om de publieke of de private sector gaat: de tijdgeest zit niet mee.

Neem alleen al de afgelopen maanden. De Tweede Kamer werd deze zomer opgeschrikt door het aandeelhouderskapitalisme van de Chinezen, en pleitte daarop pardoes voor de herinvoering van antimarkt-instrument bij uitstek: het gouden aandeel. Nog een voorbeeld: De Nederlandse regering pleit in Brussel voor een uitzondering voor de Nederlandse woningcorporaties als het om marktwerking gaat. En dit voorjaar vroegen de vakbonden om een moratorium op marktwerking en een onderzoek naar de resultaten van de afgelopen decennia.

Dat onderzoek loopt nu. Het moratorium komt er niet, maar de anti-markt sentimenten in de Tweede Kamer zijn zo groot dat de markt in de verdrukking zit.
Op zich is de scepsis begrijpelijk: er ging de afgelopen jaren veel mis. In het openbaar vervoer, bij de thuiszorg. Bovendien is niet elk overheidsbedrijf geschikt voor de markt. Dat de privatisering van Schiphol niet door gaat is heel goed, juist omdat het hier ging om het privatiseren van een monopolist.

Maar het nog steeds aanzwellende ‘nee!' tegen de markt is minstens zo dom en dogmatisch als het luidruchtige ‘ja!' uit de jaren negentig. Want de problemen met marktwerking in de publieke sector hebben meer met slecht bestuur te maken, dan met de markt. Het gedonder met de aanbestedingen van het openbaar vervoer in Brabant ligt aan ambtenaren, niet aan marktwerking. Ook in de thuiszorg is het juist een gebrek aan marktwerking in combinatie met slecht functionerende ambtenaren dat voor problemen zorgt, dan de marktwerking an sich.

Kortom: de markt werkt wel, maar bestuurders niet.
Ook in de private sector zou meer markt welkom zijn. Daar zit regelgeving in de weg en maken gevestigde partijen teveel de dienst uit, zo concludeert de Raad voor Economisch Adviseurs keer op keer. En zij zijn niet de enigen. De Nederlandse economie mag op dit moment dan - nog - lekker meesurfen op de hoogconjunctuur, de onderstroom is zwak. De arbeidsproductiviteit groeit amper, we innoveren te weinig, talent vertrekt. Bij gebrek aan innovatieve krachten bezuinigen bedrijven liever dan dat ze hun nek uitsteken.

Het beleid van de regering blijft hangen in goedbedoelde stimuleringspogingen zoals, bijvoorbeeld, het innovatieplatform en innovatievouchers voor het MKB. Maar dat is echt pappen en nathouden. Wie economische dynamiek wil, zal de markt de ruimte moeten geven.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie