Miljoenennota geurt naar nieuwe lente

Auteur: Mark Koster | 20-09-2006

Miljoenennota geurt naar nieuwe lente
De rijksbegroting voor 2007 is een van de meest frisse en innovatieve van het afgelopen decennium. Het kabinet Balkenende heeft gekozen voor investeringen op langere termijn en zich niet laten leiden door het kleine leed van de burgers. Wie had dat nog durven dromen na de spruitjeslucht die uit het Torentje walmde?

De angst voor ongegeneerd borstgeklop en moreel gesnoef aan de vooravond van de verkiezingen is totaal ongegrond gebleken. Mijn excuses voor mijn achterdocht. Balkenende heeft een opmerkelijk visionaire miljoenennota gepresenteerd en precies de vier belangrijkste sociaal-economische thema's van dit moment gedetecteerd: vergrijzing, globalisering, technische innovatie en internationale spanningen. Deze thema's zijn nu nog behoorlijk abstracte problemen en zullen niet meteen te vertalen zijn naar de portemonnee van de kiezers. Het getuigt van lef dat Balkenende en zijn kapiteins niet bang zijn om nu voor de troepen uit te wandelen. Deze nieuwe prioriteiten vragen om nieuwe ingrepen.

Balkenende neemt een paar handige maatregelen. De belasting voor innovatieve en creatieve ondernemers gaat naar beneden en de administratieve druk wordt met 4,6 miljard euro verlaagd. Ook prettig: het kabinet stimuleert eigen verantwoordelijkheid zonder de burgers geheel over te leveren aan de vrije markt. Nog beter: het onderwijs en de kenniseconomie worden opgepimpt. Scholen krijgen meer geld om te experimenteren om salarissen te verhogen, zij het dat de uitgaven aan managers in het onderwijs drastisch verlaagd zouden moeten worden. Steek het geld in goede leraren en niet in professionele boekhouders. Gelukkig kijkt het kabinet hierbij ook naar de toekomst. Balkenende predikt ook hier de liefde voor studenten en docenten met lef en creatieve ideeën. Een zaak is niet goed uitgewerkt. U voelt 'm al. De vergrijzing! Balkenende is in dit dossier, dat hij zelf wel als prioriteit ziet, niet verder gekomen dan wat gekaasschaaf en laf geschuif met getallen.. Dat weet hij zelf ook, maar om politieke redenen kan de vuile waarheid over de AOW-crisis nog niet worden verteld, zoals de linkse partijen dat (geheel tegen hun natuur in) al wel hebben gedaan. Balkenende is bang voor de afrekening van zijn vergrijsde achterban. Moeten we hem dat kwalijk nemen? Wel een beetje, want de jonge burgers zijn er zelf allang achter dat de aow en andere pensioenparadijzen binnen enkele decennia zullen verdwijnen. De meerderheid van de jongeren gaat ervan uit dat ze zelf voor hun pensioen moeten zorgen en dat ze op den duur toch 'redelijk tot goed' kunnen rondkomen. Is dat genoeg om Balkenende voorgoed naar zijn studeerkamerhuis terug te sturen? Ach, in een kabinet met onorthodoxe vernieuwde geesten met geloof in de toekomst is er misschien nog een plaatsje voor hem. Als minister van onderwijs of zo.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie