Kabinet neemt zichzelf niet serieus

Auteur: Esther van Rijswijk | 20-09-2007

Kabinet neemt zichzelf niet serieus

De miljoenennota rommelt wat in de marge van de overheidsfinanciën. Aan de grote problemen van Nederland, doet dit kabinet niets. Zoals aan de gevolgen van de vergrijzing. Daar neemt het kabinet z'n eigen doelstellingen zelfs niet serieus.

Een land krijgt het kabinet dat het verdient. Nederland stemde vorig jaar links, en plukt daar nu de vruchten van. Dat de PvdA, met een hijgende SP in de nek, ervoor zorgt dat de inkomensverschillen kleiner worden, dat kan toch geen verassing zijn.


En dat de socialist Bos en de moralist Balkenende elkaar vinden in de neiging slecht gedrag aan te gaan pakken via de belasting (we moeten minder drinken, roken, vliegen en rijden), zal ook niemand verbazen.
We - althans, de meerderheid van de kiezers - vroegen erom. En we worden nu op onze wenken bediend.

Toch wordt er nu gemokt: over hogere belastingen, en over de koopkracht die achterblijft. Dat laatste is overigens onzin, want door de lekker draaiende economie weet menig werknemer er een nieuwe baan, promotie of bonus uit te slepen. Het extra geld dat dat oplevert komt niet in koopkrachtplaatjes terecht, maar wel in de portemonnee, en het heeft daar meer effect dan de hogere BTW.
Gerommel in de marge, dat is het. Dit keer de linkermarge, volgende keer zal het wel weer de rechter zijn. Ondertussen klaagt de Raad van State voor zo langzamerhand de tiende keer op rij dat het kabinet te weinig doet aan de gevolgen van de vergrijzing: we worden oud, en we kunnen onze oude dag niet betalen.


Maar het verhaal over de vergrijzing is inmiddels een grijs gedraaide plaat, waar niemand meer naar wil luisteren. Het kabinet probeert de vergrijzingsdiscussie vooral weg te zetten als een discussie die teveel over de overheidsfinanciën zou gaan. ‘Volgende generaties erven niet alleen onze staatsschuld maar ook de leefbaarheid van de wijken, de broeikasgassen en de vruchten van investeringen in het onderwijs,' zei premier Balkenende daarover. En laten dat nou precies de zaken zijn waar hij geld aan wil uitgeven.


Het kabinet, zo weten we uit het regeerakkoord, wil de financiële gevolgen van de vergrijzing vooral te lijf gaan door meer mensen aan het werk te krijgen. Als meer mensen werken, betalen meer mensen belasting, en daarvan kunnen dan de oplopende kosten van AOW en zorg betaald worden. Maar deze Miljoenennota laat zien dat lang niet alles op alles wordt gezet om daarvoor te zorgen. Het kabinet maakt het verschil tussen lonen en uitkeringen weliswaar groter, waardoor het voor mensen met een uitkering aantrekkelijker wordt om aan de slag te gaan, maar tegelijkertijd wordt een aantal belastingkortingen inkomensafhankelijk, waardoor het voor het leger deeltijdwerkers dat Nederland rijk is, minder aantrekkelijk wordt om een paar uur extra te gaan werken. Volgens de Raad van State wordt het streefcijfer voor de arbeidsparticipatie van 80 procent in 2016 op deze manier niet gehaald.


Ook dit kabinet, kortom, neemt de gevolgen van de vergrijzing noch z'n eigen doelstellingen serieus.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie