'Oergezellig' kabinet gaat de kerst niet halen

Auteur: Hans Crooijmans | 02-03-2007

'Oergezellig' kabinet gaat de kerst niet halen
De regeringsverklaring en het debat daarover kan maar tot één conclusie leiden: het vierde kabinet Balkenende is geen lang leven beschoren.

Leve het internet! Want daardoor was zelfs in het verre buitenland live te volgen wat er zich afspeelt in de Tweede Kamer. De vertoning viel niet mee. Want de urenlange, zalvende woordenstroom van premier Balkenende en zijn voornaamste medestanders - fractievoorzitters Van Geel (CDA) en Tichelaar (PvdA) - konden de indruk niet wegnemen dat dit kabinet het de komende tijd zwaar te verduren krijgt. Dat heeft alles te maken met haar beleidsprogramma. Of liever: het gebrek daaraan.

Van een nieuw kabinet met een duidelijk andere samenstelling dan het vorige mag je verwachten dat het direct actie onderneemt, met uitgewerkte plannen aan de slag gaat. Zo niet deze club. Het toch al voor meerder uitleg vatbare en weinig daadkrachtige regeerakkoord werd donderdag verder ontmanteld. Ontelbaar waren de keren dat Balkenende op vragen naar concrete voornemens en maatregelen antwoordde dat het kabinet 'nog verdere invulling moet geven' (de Bos-belasting voor beter verdienende AOW'ers), 'nadere discussie wil voeren' (de burka), 'die afweging nog moet maken' (de WAO), 'daarover overleg zoekt met sociale partners' (het ontslagrecht), 'de grootst mogelijke zorgvuldigheid wil betrachten' (de dubbele nationaliteit) en 'daarover verder wil nadenken' (de euthanasiepraktijk). Dat het de nieuwe coalitie ontbreekt aan zelfvertrouwen en een eigen agenda, moge ook blijken uit haar intentie om de eerste honderd dagen met maatschappelijke groeperingen in discussie te gaan. Alsof we de standpunten van al die belangenbehartigers nog niet kennen. Alsof werkgevers en werknemers al niet genoeg met het kabinet om tafel zitten. De conclusie moet luiden dat CDA, PvdA en ChristenUnie eigenlijk helemaal niet zoveel gemeen hebben met elkaar. Sowieso vergde het een enorme leningheid van Balkenende om na drie hervormingskabinetten ineens met de andere politieke vleugel in zee te gaan. (Wie durft nog te beweren dat gereformeerden zo steil zijn?) Veelzeggend is ook de eerlijke - maar politiek onverstandige - bekentenis van Van Geel dat het behoedzame begrotingsbeleid van Gerrit Zalm is ingeruild voor een optimistischer scenario, terwille van 'de rust in de Treveszaal'. Het nieuwe kabinet wekt niet de indruk sterk in de schoenen te staan. Zoiets heeft de buitenwereld meestal snel in de gaten. De eerste zware krachtproef dient zich al aan: cao-overleg met actievoerende rijksambtenaren. Dat overleg wordt extra belast doordat er - typisch Balkenende IV - niet uitgewerkte plannen bestaan voor het schrappen van 15.000 arbeidsplaatsen. Met zoveel weifelmoedigheid weten ambtenarenvakbonden heus wel raad. Nieuwe begrotingstegenvallers (o.a. in de zorg) dienen zich aan, de boterzachte bezuinigingen op de  politie gaan ongetwijfeld van tafel. Alleen al vanwege de noodzaak om straks te gaan bezuinigen, komen de coalitieverhoudingen straks onvermijdelijk verder onder druk te staan. Dit 'oergezellige kabinet' gaat de kerst niet halen.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie