Ontslaan is ook gezond

Auteur: Jeroen Smit | 10-07-2006

Ontslaan is ook gezond
Ontslag is moordend schrijft Jan Marijnissen op zijn weblog. Hij wijst op Amerikaans onderzoek onder een groep van 4000 50-60 jarigen dat uit wijst dat ontslagenen twee keer zo vaak worden getroffen door een beroerte of hartaanval als werkenden. Maar hoe ziek worden mensen die op hun werkplek zitten te verzuren omdat ze niet serieus worden genomen?! Zachte heelmeesters maken stinkende wonden: ontslaan is gezond.

Marijnissen voedt opnieuw de angst voor Amerikaanse toestanden. Jammer is dat. Daar zijn we in Nederland nog mijlen ver van verwijderd en een klein stukje opschuiven kan helemaal geen kwaad, zou zelfs wel eens gezond kunnen zijn. Juist ook voor mensen die op een plek zitten waar ze niet meer tot hun recht komen.

Het al dan niet versoepelen van het ontslagrecht houdt de Sociaal Economische Raad al weer maanden in gijzeling. Werkgevers en werknemers komen er maar niet uit. De vakbonden weigeren ouderwet om een stukje op te schuiven. Minister De Geus heeft nu laten onderzoeken wat werkgevers willen. Driekwart zou zijn personeelsbestand aanpassen als het ontslagrecht soepeler zou zijn. Het niet zelf mogen bepalen wie ze mogen ontslaan (als gevolg van het afspiegelingsprincipe en last in first out denken) schaadt het aanpassingsvermogen van hun bedrijven. Het is volgens mij nog erger (en een onderzoek waard), het schaadt ook het aanpassingsvermogen van al die mensen die niet productief genoeg meer zijn en toch niet (op een fatsoenlijke manier) zijn ontslagen. De grote vraag is natuurlijk of die in de VS onderzochte groep mensen op de werkvloer ook dood waren neer gevallen als ze niet ontslagen waren. Het zou goed zijn om in kaart te brengen wat de gevolgen van een ziek bedrijf zijn voor alle medewerkers (de goede en de minder goede). Grote kans dat ook hier het aantal hersenbloedingen en hartaanvallen fors hoger ligt. Daarom geloof ik dat het zaak is, in het kader van de gezondheid van een organisatie maar juist ook dat van het individu, om duidelijk en eerlijk te zijn. Zodat op tijd afscheid kan worden genomen van medewerkers niet niet meer passen: om zowel deze mensen als de organisatie gezond te houden. Op tijd verkassen, nieuw werk vinden, een bedrijfje beginnen, etc, kan zeer zeer heilzaam zijn. Werknemers die zitten te verzuren (en af te tellen richting VUT of pensioen) op hun werkplek omdat ze geen werkelijke bijdrage meer leveren worden ook niet oud, toch

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie