De overheid verstoort een ecosysteem

Auteur: Haico Meijerink | 02-04-2009

De overheid verstoort een ecosysteem

Volgens Van Dale is een ecosysteem het geheel van planten en dieren. Wikipedia omschrijft het ecosysteem als volgt: 'Een ecosysteem wordt gevormd door alle organismen in een bepaald gebied, hun onderlinge wisselwerkingen en hun leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een bos zijn, maar ook de hele aarde.'

De consequenties van een verstoord ecosysteem worden al jaren bestudeerd door een leger van wetenschappers en we weten inmiddels dat we niet straffeloos door kunnen gaan met het verstoren van de balans op aarde. De enorme bomenkap in het regenwoud leidt tot beperking van het leefgebied van talloze dier- en plantensoorten en zonder bomen hebben wij ook geen zuurstof. We zouden er niet aan moeten denken om met z'n allen met een cilinder perslucht op de rug te lopen! Geen verstoring van het ecosysteem dus.


Balans
In het dagelijkse leven bewegen mensen en bedrijven zich ook in een ecosysteem. In dat systeem is er een balans tussen bedrijven en hun toeleveranciers en afnemers, de overheid en mensen en hun sociale netwerken. Ons democratische systeem heeft een balans van vraag en aanbod gebracht, we kunnen niet allemaal toeleverancier van bouwmaterialen zijn als er geen vraag naar bouwmaterialen is.

Nederlands ecosysteem
Zo hebben we in de afgelopen decennia een goed werkend NL-Ecosysteem opgebouwd. Verstoringen van dit systeem, of serieuze pogingen daartoe, zijn er altijd geweest. Tekorten drijven de prijzen soms op, overmatige vraag creëert schaarste. Maar uiteindelijk hebben we altijd een redelijk zelfregulerend systeem gehad, waar de rol van de deelnemers volgens geschreven en ongeschreven regels is bepaald.


Verstoring
Het recente, niet democratische ingrijpen van de overheid in ons (bancaire) systeem zie ik dan ook als een ruwe en gevaarlijke verstoring van ‘ons ecosysteem'. Banken mét steun kunnen betere tarieven bieden dan banken zonder steun. De concurrentiepositie van bedrijven die gebruik maken van steunfondsen wordt valselijk beïnvloed. Het zelfregulerende systeem begint haperingen te vertonen, komt onder druk te staan en wordt uiteindelijk verdrongen door een gemanipuleerd model. Een verloren ecosysteem, waar enkel de leiders die om zuurstof vroegen met een luchtfles op de rug door het leven gaan als semi-ambtenaar.

Lees ook:
> Biografie Haico Meijerink
> Het klimaat is veranderd, nu wij nog
> Niet alleen klimaatneutraal maar ook klimaatsociaal
> Vertouwenscrisis: op zoek naar een nieuw evenwicht

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie