Keffertje breekt pensioenmarkt open

Auteur: Esther van Rijswijk | 07-06-2007

Keffertje breekt pensioenmarkt open

Het Alternatief Voor Vakbond (AVV) mag de immer publiciteit scorende Mei Li Vos dan kwijt zijn geraakt aan de Tweede Kamerfractie van de PvdA, de ambitie van het keffertje onder de vakbonden is er niet minder op geworden. Zo wordt er hard gewerkt aan het openbreken van de Nederlandse pensioenmarkt.

Wie voor zichzelf begint, levert heel wat zekerheden in. Werkloosheid en arbeidsongeschiktheid komen voortaan voor eigen rekening, bij ziekte stoppen de inkomsten, en dan houdt ook nog eens het automatische sparen voor de oude dag op. Omdat ook zelfstandigen graag hun oude dag regelen, probeert het AVV sinds enige tijd een pensioenfonds op te richten voor freelancers, ofwel ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel).

Dat zou op zich geen probleem moeten zijn: EU richtlijn 2003/41 artikel 6 biedt expliciet die mogelijkheid. Maar het ministerie van Sociale Zaken vreest de pogingen van het AVV. Die vrees is op zich begrijpelijk. Want als het AVV z’n zin krijgt en een echt pensioenfonds opricht waar mensen individueel en vrijwillig aan kunnen deelnemen, dan trapt het daarmee een van de belangrijkste bouwstenen uit de muur van het Nederlandse pensioenstelsel: de verplichte deelname aan een pensioenregeling. Die verplichte deelname zorgt ervoor dat bakkers in het pensioenfonds voor bakkers zitten, ook als ze liever bij de slagers zouden meedoen omdat die minder premie betalen, hogere rendementen behalen, of eerder met pensioen kunnen. Het ministerie dwarsboomt de pogingen die het AVV in samenwerking met verzekeraar Cordares onderneemt en weigert toestemming te geven voor het oprichten van een pensioenfonds. Niet dat het duo zich daardoor laat ontmoedigen. Op dit moment kunnen leden van het AVV al deelnemen aan het zogenaamde Open Pensioen dat wordt aangeboden door verzekeraar Cordares. Vooralsnog betreft het niet meer dan een eenvoudig lijfrenteproduct, maar in elk geval een goedkope en prettig simpele versie. Het AVV pensioen is niet zoals de meeste pensioenproducten van verzekeraars opgetuigd met allerlei onnodige verzekeringen om zo de kosten en vooral winstmarges te stapelen waardoor soms wel een kwart van de premieinleg meteen verdwijnt. AVV en Cordares laten het hier niet bij. Ze zijn vastberaden om een ‘echt’ pensioenfonds op te richten. Wie denkt dat het alleen om ZZP-ers gaat, vergist zich. Want wat weerhoudt een kleine zelfstandige met een paar man personeel ervan om zijn medewerkers allemaal voor een tientje lid te maken van het AVV en maandelijks een bedrag aan ze over te maken dat ze kunnen inleggen bij het Open Pensioen? Dat is makkelijker en goedkoper dan een andere regeling op te tuigen. Als zelfstandigen straks kunnen kiezen of ze al dan niet deelnemen aan een pensioenfonds en kleine of nieuwe bedrijven kunnen om hun slecht presterende of door vergrijzing veel te dure sectorpensioenfonds heen, dan zou dat – in pensioen termen – revolutionair zijn.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie