Weer 100.000 Wouter Bos-stemmers extra

Auteur: Hans Crooijmans | 15-06-2006

Weer 100.000 Wouter Bos-stemmers extra
De collectieve sector wordt nu al misbruikt als banenmachine, op kosten van particuliere bedrijven. Maar het wordt alleen maar erger als het op het oog o zo sociale plan van Wouter Bos om nieuwe gesubsidieerde banen te scheppen, het gaat halen.

Het PvdA-plan voor de creatie van 100.000 'Melkertbanen-nieuwe-stijl' deugt niet. Principieel is mensen met subsidie aan het werk zetten al afkeurenswaardig, kennelijk is de prijs die voor die arbeid wordt gevraagd gewoon te hoog. En de nieuwe Melketiers zullen - terecht - vinden dat ze slechts als tweederangs werknemers te boek staan.

Het meest zorgelijke is dat die 100.000 banen bijna allemaal gecreëerd zullen worden bij gemeenten, op scholen, in ziekenhuizen, bij culturele instellingen. Die zullen namelijk niet aarzelen om er weer extra stadswachten, kaartjescontroleurs, plantsoenmedewerkers, toezichthouders, congierges of garderobedames bij te nemen. Dit terwijl de collectieve sector in Nederland de afgelopen jaren al zo enorm is uitgedijd. Wat puzzelwerk met CBS-cijfers (deze instelling goochelt in de loop de jaren met definities en categorieën) leert dat er sinds 1995 per saldo ruim 60.000 extra ambtenaren zijn aangesteld, vooral bij gemeenten, politie en justitie; in het onderwijs hetzelfde verhaal. In de verpleging, welzijns- en culturele sector groeide het aantal banen de afgelopen tien jaar zelfs van 1,069 miljoen tot, eind 2005, welgeteld 1,508 miljoen. Precies 439.000 mensen extra dus, ruim 40 procent. In veel gevallen zal het gaan om deeltijdbanen. Maar dat doet er niet toe. De essentie is dat zoveel meer Nederlanders voor hun werkgelegenheid afhankelijk van de overheid zijn geraakt. Het kennelijk ongeremde uitdijen van de collectieve sector is tegelijk fenomenaal en verontrustend. Fenomenaal omdat die banengroei heeft voorkomen dat er anno 2006 massale werkloosheid bestaat. (Je kunt ook beweren dat het jammer is dat er niet meer werkloosheid is, want ruimer aanbod doet cao-onderhandelngen en de dynamiek op de arbeidsmarkt geen kwaad). Verontrustend omdat tegenover het groeiende aantal mensen dat direct of indirect emplooi vindt bij de overheid, een de laatste jaren stevig geslonken groep staat die werkt in de marktsector, die uiteindelijk - via belastingen en premies - voor de collectieve voorzieningen opdraait. Sinds 2001 daalde het aantal banen bij particuliere bedrijven met ruim 100.000. De hardste klappen vielen in industrie, bouw, handel en horeca. Nu wil de PvdA nog eens 100.000 mensen toevoegen aan de massa die in feite parasiteert op de particuliere sector. Een onzalig plan, maar electoraal goed te verklaren. Net als die vele verpleegkundigen, onderwijzers, ambtenaren, en welzijnswerkers zouden Melkertbaners-nieuwe-stijl zich volgend jaar in het stemhokje herinneren wie de beste garantie is voor behoud van hun baan.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie