Risico’s van uitbesteden

Auteur: Gastauteurs | 06-08-2008

Risico’s van uitbesteden
Door Willem de Wijs: Hoeveel ondernemingen uit het "professioneel opererende" Westen hebben naast de spectaculaire kostenvoordelen in hun outsourcingstrategie ook de kwaliteitsaspecten goed gemanaged?

Heeft uw (klein)kind ook haar mooie speelgoed moeten inleveren, omdat ze er mogelijk ziek van werd? Slaapt u tijdelijk op het kampeerbed, omdat uw net aangeschafte, comfortabele matras mogelijk niet zo bevorderlijk was voor uw gezondheid? Pijnlijk hard komen de risico's van ongecontroleerde outsourcing uw huis- en slaapkamer binnen.

In deze gevallen lag de bron van de ellende in China, maar in andere lagelonenlanden is de kans op dit soort incidenten vast niet lager. Maar de oorzaak lag natuurlijk niet in deze landen zelf: hoeveel ondernemingen uit het "professioneel opererende" Westen hebben naast de spectaculaire kostenvoordelen in hun outsourcingstrategie ook de kwaliteitsaspecten goed gemanaged? Meer dan helft van onlangs daarnaar gevraagde bedrijven geven aan teleurgesteld te zijn over de resulaten van hun outsourcingstrategie, varierend van niet nakomen van leverantieafspraken tot regelrechte rampen als hierboven beschreven.

Vanzelfsprekend heeft u wel de recente managementliteratuur bijgehouden en weet u hoe outsourcing wel moet worden aangepakt: u heeft aan de hand van een strategisch profiel zorgvuldig mogelijke landen en partners geselecteerd. Deze partners heeft u goed leren kennen, niet alleen de harde cijfers, maar ook de organisatie, het management en de medewerkers, de bedrijfsvoering, de processen, de managementsystemen en , niet te vergeten, de cultuur.
Bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst heeft u meetbare afspraken gemaakt over geconstateerde verbeterpunten. Aan die punten is gewerkt door een team, waarin ook uw eigen mensen een bijdrage hebben geleverd.
Nog steeds houdt u jaarlijkse audits om de afspraken te borgen. Voor de zekerheid heeft u in het contract ook sancties laten vastleggen. Zei Lenin (en die kon het weten) immers niet al: "Vertrouwen is goed, maar controle is beter"?

Gelukkig heeft u zelf dus wel harde, contractueel vastgelegde afspraken met uw leveranciers over gegarandeerde kwaliteit. U heeft kwaliteitscontroles ingebouwd, heeft mensen opgeleid, kortom u beheerst de gehele keten. U kan zoiets niet overkomen. Toch?
Speelgoedfabrikant Mattell heeft inmiddels bekend gemaakt dat niet door de leverancier in China, maar door het bedrijf zelf een fout is gemaakt. Het kon dus nog stommer: reputatieschade aan beide kanten en een voor jaren verstoorde relatie. Zouden de Chinezen ook een sanctie in het contract hebben ingebouwd over herstel van reputatieschade? Nog niet, maar de Chinezen leren snel.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie