Schrik niet! Balkenende wordt liberaal!

Auteur: Mark Koster | 19-05-2006

Schrik niet! Balkenende wordt liberaal!

In een interview met premier Balkenende zag Tijs van den Brink van EO's Netwerk gisteren een primeurtje over het hoofd. Terwijl de camera door het Torentje gleed, had de anchorman moeten zien dat er een belangwekkend, liberaal manifest op het dressoir van de premier stond te pronken. Balkenende leest namelijk The World is Flat, van Thomas Friedman, de bijbel voor elke zichzelf respecterend aanhanger van het globalisme.

Nu de lessen van Friedman nog uitvoeren en dan krijgt JP mijn stem.

Of vergis ik me? Zou Balkenende juist een geharnaste tegenstander zijn van de vrije handelsgeest die The New York Times propageert? Ik kan het me haast niet voorstellen, want ons land heeft snel behoefte aan een leider die korte termijn stuipen doorbreekt. Balkenende weet dat ook. Hoewel zijn partij (althans zijn fractievoorzitter) nog steeds geschrokken reageert op het aanpakken van heilige huisjes als de AOW lijkt het erop dat de premier inziet dat er met normen en waarden en pappen en nathouden geen extra boterhammen worden verdiend. Ziet hij net als Friedman eindelijk in dat de wereld plat is en dat individuen en bedrijven via internet handel met elkaar drijven zonder tussenkomst van overheden en andere geldopslurpende bureaucraten? Snapt hij dan eindelijk dat het internationale kapitalisme zal zegevieren? Want dat gebeurt, of u wilt of niet. Nederland kan alleen overleven als onze herseninhoud toeneemt en wij creatief opereren, want produceren doen ze overal ter wereld goedkoper en vaak steeds beter dan bij ons. Vandaag werd opnieuw duidelijk dat Balkenende deze liberale gids voor de toekomst snel tot zich moet nemen. Het aantal hoger opgeleiden is door de bezuinigingen op het onderwijs dramatisch gedaald. Vooral de afname van het aantal beta-afgestudeerden zou Balkenende ernstige zorgen moeten maken. Friedman noemt 'the education gap' (we zijn niet langer slimmer dan de rest) als een van de drie oorzaken waarom we in het Westen in een economische sclerose terecht zijn gekomen. De andere twee oorzaken zijn: gebrek aan ambitie (ambition gap, p. 260) en het aantal werknemers (the numbers gap, p. 256). In China en India zijn er meer ambitieuze, goedkopere en slimmer werknemers dan in ons ogenschijnlijk aangeharkte Westen. Hoe lang geloven we nog in dit paradijs? Misschien kan de premier naar dat dressoir lopen en dat boek pakken dat naast die bruin gekafte exemplaren (waren dat Bijbels?) staat? Lees het en grijp in, te beginnen bij de AOW en het onderwijs

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie