Energiescenario's Shell

Auteur: Hans Crooijmans | 08-04-2008

Energiescenario's Shell

Gewoonlijk spreekt Shell geen voorkeur uit voor een van zijn fameuze toekomstscenario's. Gisteren, bij de officiële presentatie van Energie-scenario's tot 2050, deed topman Jeroen van der Veer dat bewust wel. Te prefereren valt volgens hem een scenario dat beter is voor de wereld en - wat hij er helaas niet bij zei - ook beter is voor Shell.

Voorspellen is lastig als het om de toekomst gaat, maar Shell heeft - of liever: had - een zekere reputatie. In de jaren '70 zag het bedrijf aankomen dat de prijs van olie (toen niet meer dan een paar dollar per vat) wel eens fors zou kunnen stijgen. Shell paste zijn bedrijfsvoering daarop aan en beleefde in die tijd misschien wel zijn mooiste jaren.

Energiescenario's Shell


Beter in elk geval dan in de jaren '90 toen het bedrijf verwachtte dat de olieprijs voor langere tijd laag zou blijven. Om de winst op peil te houden voerde Shell zware kostenbesparingen door en werd onder meer flink bezuinigd exploratie. Het bedrijf kampt nog altijd met de naweeën.
In Energiescenario's tot 2050 (pdf) schetst Shell twee mogelijke ontwikkelingen van de manier waarop de wereld de komende decennia zal omgaan met het energie- en CO2-vraagstuk. De contouren ervan waren al bekendgemaakt, gisteren werden de details openbaar. Een ding staat wat het concern al vast: als gevolg van groei van de wereldbevolking en toenemende welvaart, zal de mondiale energieconsumptie tegen die tijd ongeveer het dubbele zijn van dat van vandaag.

Het eerste scenario, Scramble genaamd doet denken aan hoe het er momenteel aan toegaat. Het is ieder voor zich en God voor ons allen: bedrijven en landen zoeken koortsachtig naar fossiele energiebronnen en gebruiken het bezit ervan als een strategisch wapen. Dat geldt niet alleen voor het Midden-Oosten, Venezuela of Rusland, maar ook voor de Verenigde Staten. In het Scramble-scenario zal wereldwijd weinig in alternatieve, ‘duurzame' energiebronnen worden geinvesteerd, laat staan dat er zuiniger met energie wordt omgegaan. Als gevolg van toenemende schaarste aan olie en gas, ontstaat er een run op steenkool en biobrandstoffen, die met conflicten en zware vervuiling gepaard gaat.

In Blueprints, het tweede draaiboek, trachten overheden en bedrijven in een min of meer gecoordineerde actie het verbruik van fossiele brandstoffen - en daarmee de uitstoot van CO2 - tegen te gaan. Ondergrondse opslag van CO2 wordt intussen aangemoedigd. En ‘de markt' krijgt prikkels - lees: subsidies - voor het aanbieden van ‘duurzame' energie.
Hoe pakt dat uit? Welnu, volgens Shell leidt het Blueprints-scenario niet alleen tot een beter milieu, het zorgt er ook voor dat er bewuster met energie wordt omgegaan. Dat is goed voor Moeder Aarde, zo spreekt Shell CEO Jeroen van der Veer klimaatgoeroe Al Gore na.


Het venijn van het ruim 50 pagina's tellende rapport zit hem echter in de staart. Kijkt u maar eens naar de tabellen op pagina 47. Wat blijkt? In het Blueprints-scenario verbruikt de wereld de komende decennia minder energie dan in het Scramble-scenario. Maar opmerkelijk genoeg zal er in het Blueprints-draaiboek fors meer olie en gas worden gebruikt om te voldoen aan de energievraag. En dat is het spul waar het bij Shell vooralsnog om draait.

Lees ook:
> Biografie Jeroen van der Veer, CEO Shell
> Biografie Peter de Wit, president-directeur Shell Nederland

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie