Het nut van meer macht

Auteur: Margriet Sitskoorn | 27-11-2008

Het nut van meer macht
Het is verleidelijk om te denken dat wanneer je een leidinggevende positie bekleedt, het vooral komt omdat je over inherente leiderscapaciteiten beschikt. Je denkt misschien dat je goed kunt plannen, flexibel bent en cruciale dingen van futiliteiten kunt onderscheiden. Je beschikt dan ook over de verdere nodige vaardigheden om de doelen die je voor ogen hebt te realiseren.

Hoger uitvoerend functioneren
Vaardigheden die belangrijk zijn om op wat voor gebied dan ook te kunnen leiden, worden in de neuropsychologie samengevat onder de noemer hoger uitvoerend functioneren. Het hoger uitvoerend functioneren wordt voornamelijk gerelateerd aan gebieden aan de voorkant van het brein, de frontale hersenschors. Dit deel van het brein wordt vanwege zijn functie ook wel de CEO van de hersenen genoemd. We gaan er over het algemeen van uit dat CEO's hun positie hebben weten te bereiken omdat het CEO-gebied in hun hersenen en de bijbehorende neurale netwerken goed ontwikkeld zijn. Daardoor beschikken ze over de juiste capaciteiten om hun taak naar behoren uit te voeren. Volgens deze logica zijn de leiderscapaciteiten de oorzakelijke kip waardoor de leiderspositie, het ei, kan volgen.

"Een gebrek aan macht gaat ten koste van leiderschapsvaardigheden"

Onderzoek
Recent wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat dit niet zo maar op gaat en de kip-en-ei vraag ten aanzien van leiderschapskwaliteiten niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Onderzoekers van de Radboud Universiteit, de Vrije Universiteit en de Northwest University ontdekten namelijk in verschillende experimenten dat CEO-vaardigheden afnemen als je geen macht of controle hebt.

Test
In een reeks van experimenten gaven de onderzoekers een deel van hun proefpersonen steeds het gevoel dat ze macht hadden, terwijl het andere deel zich ondergeschikt voelden. Vervolgens moesten alle proefpersonen taken uitvoeren waarvoor CEO-vaardigheden, zoals plannen, impulscontrole en informatie updaten, nodig waren. Uit de resultaten bleek dat een gebrek aan macht over een situatie ten koste gaat van deze vaardigheden. Tevens werden de proefpersonen die zich machteloos voelden door het afnemen van die vaardigheden minder goed in het oplossen van complexe taken. Om leidersvaardigheden en het vermogen om complexere taken op te lossen te behouden, lijkt een zekere mate van macht en controle dus belangrijk te zijn. Deze kennis is direct toepasbaar op de werkvloer. Als je wilt dat de mensen in je bedrijf in staat zijn om de besproken doelen voor ogen te houden en te realiseren, dan zul je ze een zekere mate van macht moeten geven.

Verschil in leiderschapscapaciteiten
Het onderzoek laat verder zien dat het verschil in leiderscapaciteiten tussen bazen en ondergeschikten misschien wel niet de kip, maar het ei is. Gebrek aan macht doet leiderscapaciteiten afnemen en het hebben van macht zorgt er voor dat deze vaardigheden in stand worden gehouden en waarschijnlijk ook verder worden ontwikkeld. Je vaardigheden worden dus mede bepaald door de sociale positie die je bekleed. Dit idee is nog verder door te voeren: Als macht er voor zorgt dat leiderskwaliteiten, zoals regeren en vooruitzien, in stand blijven dan zegt je score op een test die deze leiderscapaciteiten meet misschien ook wel iets over de hoeveelheid macht die je hebt. Wie het durft te toetsen moet naar de website https://www.mazeworks.com/hanoi gaan om een CEO-brein testje te doen. Vallen je planningsvaardigheden wat tegen, dan weet je wat je te doen staat: Je macht vergroten.

Lees ook:
> De geur van vertrouwen
> Succesvol zijn verlangt goede nachtrust
> Een foutloos bestaan
> De smaak van duur is lekker
> Emoties bepalen effectiviteit leiderschap
> Europese leiderschapsmodellen op een rij

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie