Spaarloon voor ondernemers

Auteur: Mathijs Bouman | 14-03-2006

Spaarloon voor ondernemers
Minister de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat werklozen vaker een eigen bedrijf beginnen. 'Van de mensen die in 1998 vanuit de WW in loondienst gingen werken, was een jaar later veertig procent weer teruggevallen in de uitkering. Voor degenen die een eigen bedrijf begonnen bedroeg dat percentage ruim tien procent', rekende hij gisteren voor. Prima verhaal. Nu nog het bijbehorende beleid.

Het zou vooral makkelijker moeten zijn om als 'zzp-er', oftewel 'zelfstandige zonder personeel' aan de slag te gaan. Nieuwe begeleidingstrajecten moeten er komen, vindt De Geus. En de borgstelling- en garantieregelingen van Economische Zaken voor starters die krediet nodig hebben, moeten worden verbreed.

Het zal allemaal best goed bedoeld zijn van de CDA-minister. Maar als hij echt werk wil maken van het stimuleren van kleinschalig ondernemerschap, dan zou hij eerst de vele regelingen die de overheid de afgelopen jaren in het leven heeft geroepen om het bestaan van de werknemer aangenamer te maken, ook voor ondernemers moeten laten gelden. Want uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat het gebrek aan ondernemerzin bij de gemiddelde Nederlander niet zozeer wordt veroorzaakt door gebrek aan krediet of begeleiding, maar door het verschil in financiële zekerheid tussen een bestaan als ondernemer en werknemer. Natuurlijk is (financieel) risico inherent aan het ondernemerschap, dus de risico's zullen en hoeven nooit gelijk te zijn. Maar de overheid moet niet opzettelijk het verschil vergroten. En dat is wat er de afgelopen jaren wel is gebeurd. Neem de nieuwe ziektekostenverzekering. Zzp-ers betalen veel meer premie dan werknemers, omdat zij geen (wettelijk verplicht) werkgeversdeel ontvangen. Verzekeren tegen het ziektekostenrisico is voor ondernemers dus een stuk duurder. En dat is nergens voor nodig. Als De Geus zinvol beleid wil voeren zorgt hij ervoor dat dit soort onredelijke verschillen verdwijnen. Ondernemers moeten dan bijvoorbeeld ook fiscaal vriendelijk kunnen sparen via de spaarloonregeling. Ze moeten gebruik kunnen maken van een verlofspaarregeling, een betaalbare arbeidsongeschiktheidverzekering en zwangerschapsverlof. Het pensioen kan ook beter. Want waarom zouden zzp-ers zich niet vrijwillig kunnen aansluiten bij een van de grote pensioenfondsen

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie