Weg met het subsidiecircus!

Auteur: Hans Crooijmans | 02-10-2007

Weg met het subsidiecircus!
Ze zeggen altijd dat ze krap bij kas zitten in Den Haag. Nou, dat valt wel mee als je bedenkt dat er elk begrotingsjaar voor vele, vele miljarden euro's subsidies worden uitgedeeld. Niet in de laatste plaats aan het bedrijfsleven.

De website van de Subsidieshop telt bijvoorbeeld meer dan 300 subsidieregelingen waarvoor ondernemingen, klein en groot, zich kunnen kwalificeren. Die inventarisatie is trouwens allesbehalve compleet. Elke week verschijnt er wel ergens een nieuwe Europese, nationale, provinciale of gemeentelijke regeling.
De subsidie-industrie is een lucratieve business.

Vraag het maar aan de tientallen adviesbureaus die zich erin specialiseren om bedrijven de subsidie te bezorgen waarvan ze vaak niet eens weten dat ze er recht op hebben. Deze en andere bureaus verzorgen desgewenst ook de subsidie-aanvragen, schrijven de projectvoorstellen en businessplannen, of leveren de accountantsverklaringen die subsidieverleners vragen.

Het subsidiecircus garandeert bovenal werk aan een leger ambtenaren en andere betaalde functionarissen - bij het aan Economische Zaken gelieerde SenterNovem bijvoorbeeld - die gaan over de beoordeling, toekenning van bedragen, voortgangsrapportages, controle, afrekening, verantwoording, etcetera. Kortom, de subsidie-industrie is bij uitstek een sector waarin veel geld dat wordt rondgepompt aan de strijkstok van ‘indirecten' blijft hangen.

Dure werkverschaffing, bekostigd door de belastingbetaler.
Bleef het daar maar bij. Veel subsidieregelingen hebben ongewenste economische effecten. Ze verstoren de markt, stimuleren activiteiten die bedrijven anders nooit zouden ondernemen. Neem bijvoorbeeld de miljarden die de overheid in windenergie stak. Nuon, Essent, Shell en al die andere subsidievreters zouden er zelf nooit aan begonnen zijn, omdat ze heel goed weten dat windenergie niet op eigen kracht rendeert.

Op een heel ander niveau: de overheid besloot enkele jaren geleden werkloze rij-instructeurs subsidie te verlenen zodat ze weer aan de slag zouden kunnen. Vreemd. Die instructeurs waren niet voor niks werkloos. Nu mochten ze gesubsidieerd met de overblijvers gaan concurreren. En aan ambtenaren uiteraard de taak om een en ander te bevorderen en controleren.

Onlangs lanceerde minister Van der Hoeven (Economische Zaken) de regelingen Internationale Innovatieprojecten (15,6 miljoen subsidie beschikbaar) en Opkomende Markten (8 miljoen voor het oprapen). Doel ervan is bedrijven te stimuleren ‘nieuwe kennis te ontwikkelen waaraan Nederland behoefte heeft' en ‘waarmee nieuwe markten kunnen worden bereikt.' De regeling past in een serie subsidiepotjes die Den Haag en Brussel op het vuur hebben staan. De instanties die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan, smeken bedrijven projecten in te dienen. ‘Anders krijgen we ons geld niet op', luidt de mantra.
Per saldo komt het er meestal op neer dat vliegtuigen vol managers en adviseurs naar onder meer Oost-Europa, China en India afreizen. Officieel voor het aanknopen van zakelijke relaties. Het gros van al die missies heeft uiteindelijk geen enkel concreet resultaat. Ja, het was voor de betrokkenen een mooie ervaring. Air France-KLM is er blij mee. En de plaatselijke hotels, restaurants en nachtclubs uiteraard. Maar moet dat nou echt, op kosten van de belastingbetaler?

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie