Synergie als toverformule

Synergie als toverformule

Auteur: Bim Bensdorp | 18-09-2008

Aandeelhouders moeten zich niet door de hocus-pocus van fusievaderen laten bezweren.


Kostenbesparing, marktbundeling en kennisdeling
Aan fusies en overmanes ligt meestal ten grondslag dat de som van de delen groter is dan de waarde van ieder deel afzonderlijk. De wonderbaarlijke waardevermeerdering moet worden bereikt met een toverformule, zogenaamde synergie. Door kostenbesparing, marktbundeling en kennisdeling zal één plus één meer worden dan twee. Hoe groter het becijferde ‘twee plus' en hoe sneller die kan worden gerealiseerd, des te groter is de blijdschap van de aandeelhouders en het enthousiasme van de financiële wereld.

Synergie te optimistisch gepresenteerd
Om die partijen mee te krijgen, moeten zij natuurlijk wel goed worden voorgelicht. In dergelijke gevallen rekenen de vaderen van de fusie of overname zich echter al gauw rijk. Jazeker, ze hebben het synergiepotentieel vooraf nauwkeurig onderzocht en weten dat ook overtuigend te presenteren. Ze geloven ook in hun rekensommetjes, van bewuste misleiding van belangen groeperingen is zelden sprake. Maar zoals we inmiddels door veel fusieschade en -schande weten: de toverformule synergie brengt zelden de gehoopte uitkomst.


Drie redenen waarom synergie mislukt
De redenen waarom de hocus-pocus van de fusievaderen vaak niet werkt, zijn bekend:

1. De potentiële plussen van het samen gaan werden weliswaar hard becijferd, maar de minnen gebagatelliseerd. Zo onderschatten bestuurders de bereidheid en het vermogen van de samensmeltende organisaties om ‘samen' het hoger hangende fruit te plukken.
2. Met de reactie van de concurrentie in de sector wordt te weinig rekening gehouden, net als met het vertrek van topmanagers en andere waardevolle medewerkers.
3. De onvoorziene, niet-ingecalculeerde ontwikkelingen in de externe omgeving van de onderneming. Al ruim veertig jaar geleden konden we de volgende uitspraak lezen van John Kitching in een artikel in de Harvard Business Revue: "Don't think it's hard to release synergy; it's not. It's damn near impossible".

Stelregel succesvolle synergie
Ondernemingen die bekend staan als succesvolle acquisiteurs hanteren een eenvoudige stelregel. Deel ieder vooraf zorgvuldig berekende synergie door twee en verme nigvuldig de geschatte tijd om die te incasseren met twee. Als de nagestreefde fusie of overname dan nog steeds leidt tot een dikke ‘twee plus' krijgt die het groene licht. Is dit echter niet het geval, dan is het beter de mogelijke synergie te laten voor wat het is.

Lees ook:
> Fusies: cultuurverschil is goed
> Puinruimers bij fusies en overnames
> Top 10 grootste overnames

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Analyse-Vlerick03v.jpg

Digital transformation know how

Digitale turbulentie is het nieuwe normaal. Hoe zorg je voor stabiliteit in woelige tijden? Professor digital transformation Stijn Viaene van Vlerick Business School bundelde jarenlang opgebouwde kennis in zijn boek Digital transformation know how. In dit artikel schetst hij de belangrijkste conclusies.

lees artikel
scopist_posts/originals/Analyse-CGLytics03v.jpg

Bestuurder, bent u wel eerlijk ingeschaald?

Bestuurdersbeloningen houden de gemoederen in de aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen bezig: zijn die wel in lijn met de bedrijfsprestaties? Aniel Mahabier, ceo van governancedataspecialist CGLytics, ziet de aandacht van aandeelhouders hiervoor verder toenemen: onvoorbereid zijn betekent een reputatierisico.

lees artikel
scopist_posts/originals/BOLD leaders 250.jpg

Franziska Schaadt, Guy Wijnen en Snezana Zivcevska-Stalpers zijn BOLD Leaders

Deloitte organiseert jaarlijks een verkiezing onder ondernemers en bedrijven – groot en klein – op zoek naar leiders die broad, optimistic, long term en daring ofwel BOLD zijn en reikt dit jaar voor de tweede keer de BOLD Leader Award uit. De drie finalisten van het BOLD Leader-programma stellen zich voor in een persoonlijke brief, waarin zij hun visie op leiderschap geven.

lees artikel
facebook