Tijd voor een comeback in de kernenergie

Auteur: Hans Crooijmans | 14-02-2006

Tijd voor een comeback in de kernenergie
Het jarenlange taboe op kernenergie heeft weinig goed gedaan. Er heerst grote afhankelijkheid van Rusland en het Midden-Oosten; het milieu wordt zwaar belast; nucleair onderzoek heeft op een laag pitje gestaan. Maar gelukkig is een ommekeer aanstaande en dienen zich voor het bedrijfsleven nieuwe kansen aan.

Het ene na het andere land overweegt serieus de bouw van nieuwe kerncentrales. In Finland zijn plannen in een vergevorderd stadium, in de Verenigde Staten hebben aanbestedingen plaats. En volgens CDA-staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) moet in Nederland 'binnen vijf tot tien jaar'minstens één nieuwe centrale komen te staan. Zo'n vaart zal het niet lopen in een land waar het doorgaans meer dan een decennium duurt om een bestemmingsplan te maken.

Geleidelijk dringt in de politiek - en in het bedrijfsleven - het besef door dat het taboe op kernenergie en kerncentrales meer kwaad dan goed heeft gedaan. Zo is het Westen voor zijn energievoorziening afhankelijk geraakt van olie en gas uit het Midden-Oosten en Rusland. Stook van die fossiele brandstoffen zorgt voor uitstoot gassen die ervan worden verdacht dat ze aan de opwarming van de aarde bijdragen. (Al zal wie de recente winterbeelden in Moskou en New York gadeslaat daar vraagtekens bij plaatsen.) De lobby tegen kernenergie leidde er bovendien toe dat weinig onderzoek werd gedaan naar verbetering van nucleaire technologie. Overheidssubsidies gingen naar inefficiënte en alternatieven als zonne- en windenergie. Bij Shell zijn om ideologische redenen nucleaire programma's doodgebloed en is kennis teloor gaan. Dit terwijl de nucleaire sector juist duurzaam 'en profijtelijk kan zijn. Op een conferentie in Versailles werd bekend dat Frankrijk jaarlijks 5 tot 6 miljard euro verdient met de export van nucleaire technologie en elektriciteit. Pikant genoeg is anti-kernenergieland Nederland een van de afnemers. Volgens Parijs besparen de 59 (!) Franse kerncentrales zo'n 25 tot 30 miljard euro aan olie en aardgas per jaar. Gelukkig heeft bij bouwers van kerncentrales (General Electric, Siemens en ABB) de ontwikkeling van modernere, veiliger installaties niet stilgestaan. Ook met verwerking en opslag van hoogradioactief worden vorderingen gemaakt. Eigenlijk resteert maar een obstakel voor bouw van nieuwe nucleaire centrales: de vooralsnog beperkte wereldvoorraad uranium. Wellicht moet Shell overwegen een comeback in de kernenergie te maken

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie