Boardroom agenda 2009: Trend 2, Focus op groei

Auteur: Twan van de Kerkhof | 22-03-2009

Boardroom agenda 2009: Trend 2, Focus op groei

Het stof van de financiële crisis is neergedaald, de recessie is begonnen. 2009 zal voor bestuurders en commissarissen een heel ander jaar worden dan 2008. Het jaar in zes trends. Hieronder trend twee: Focus op groei.
Trend 2 Focus op groei


Kosten besparen is noodzakelijk, maar daar win je de oorlog niet mee. Je kunt als bestuurder zoveel op medewerkers bezuinigen dat je als laatste het licht uit doet; de ultieme bezuiniging is snijden tot het bedrijf niet meer bestaat.

"In kosten snijden is niet zo moeilijk. Je kunt gewoon overal ‘nee' tegen zeggen", zegt Pauline van der Meer Mohr. "De kunst is om met een beperkt budget te innoveren, om slimmer en innovatiever te werken, om alle creativiteit en talenten van medewerkers aan te spreken. De reflexbenadering van bezuinigen moet je pareren met de contra-intuïtieve benadering om heel innovatief te zijn. Je moet versnellen in je productontwikkeling. Als maakindustrie moet je je bijvoorbeeld afvragen: wat willen mensen wél kopen in een recessie? Als ik in de raad van bestuur van BMW zat, zou ik opdracht geven om een hybride, kleine auto te ontwikkelen en niet de volgende SUV. Maar als bestuurder moet je niet vergeten dat in sociale innovatie minstens zoveel winst zit als in productinnovatie. Je moet slimmer en sneller werken, meer uit je talent halen. Als je alleen maar kosten snijdt, haal je heel veel creativiteit uit mensen. Als ik nu een grote organisatie zou leiden, zou ik met behulp van IT, die teenagers elke dag gebruiken, een chatsessie organiseren om wereldwijd ideeën op te halen bij de werkvloer. Vervolgens zou ik iemand vragen die ideeën te groeperen en te presenteren aan de raad van bestuur. Als je via de klassieke lijnen programma's uitrolt, verlies je veel te veel tijd."

Geen koersverandering lange termijn
Ook Philips blijft zich richten op groei. "We maken elk jaar een managementagenda", zegt Hayko Kroese. "Het motto voor 2009 is ‘Staying the course'. Ondanks de economische neergang, ondanks de enorme veranderingen in de markt, verandert onze koers voor de lange termijn absoluut niet. We blijven doen wat nodig is voor onze groeiagenda. De eerste pilaar is het doen van gerichte, waardetoevoegende overnames. We blijven de pijplijn vullen. In 2008 hebben we een aantal kleinere maar strategisch belangrijke overnames gedaan in China, India en Brazilië. Daar zullen we zeker mee doorgaan. De tweede pilaar is een algemene herallocatie van investeringen in marketing en innovatie en in talent naar groeimarkten. We halen het weg bij markten met een economische groei van 0 tot 2 procent en verleggen het naar de BRIC's (Brazilië, Rusland, India, China - red.). We baseren de inzet van onze middelen niet op
huidige maar op toekomstige marktposities. De derde pilaar is dat we doorgaan met innovatie en business ontwikkeling via onze incubators."

Crisis biedt grote kansen
De crisis biedt ook grote kansen, zegt vermogensbeheerder Roderick Munsters, lid van de raad van bestuur van APG Groep. "Het perspectief in de bestuurskamer zal in 2009 verschuiven van overvallen worden, daarvan schrikken, alle hens aan dek naar nadenken en acteren. Vragen zijn aan de orde als: wat betekent deze nieuwe werkelijkheid voor ons in termen van strategie en relaties? Het is geen terugkeer naar business as usual, maar het stellen van de fundamentele vraag: wat leren deze signalen mij? Welke kansen biedt deze nieuwe situatie mij, ervan uitgaande dat ik overleef? natuurlijk heeft de hevigheid en de breedte van de financiële crisis ook mij verrast. Maar nu ben ik weer bezig met het neerzetten van langetermijnbeleid, het breder kijken dan alleen financiële indicatoren, het gebruik maken van ons relatienetwerk door te vertrouwen en te gunnen. Daar geloof ik sterk in en dat wil ik alleen maar meer aandacht geven."

Meer over de Boardroomagenda 2009:
Boardroom agenda 2009: Trend 1, Kosten beparen
Boardroom agenda 2009: Trend 3, Governance wordt strenger

Lees ook:

> Philips neemt Australisch lichtbedrijf Dynalite over
> Communiceren in crisistijd
> Impuls voor innovatie
> Groei en bloei

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie