"Leden Staten-Generaal: stem CDA of VVD!"

Auteur: Mathijs Bouman | 19-09-2006

Zo letterlijk zal Koningin Beatrix straks om 13.00 uur de boodschap niet brengen. Maar dat Balkenende en Zalm de troonrede zullen gebruiken voor kortstondig politiek gewin, staat wel vast. Daar geneerden zij zich immers eerder ook niet voor.

Zou Balkenende het vandaag net zo bont durven te maken als in 2003? Toen liet hij de Koningin namens zijn net geformeerde tweede kabinet, angst en wanhoop zaaien onder de Nederlandse bevolking met dramatische zinnen als:

'De teruggang van de economie is in Nederland in alle scherpte voelbaar geworden. Na jaren van voorspoed leidt dit voor veel burgers onverwacht tot onzekerheid. Dagelijks worden honderden mensen werkloos. De problemen van onze economie zijn niet alleen conjunctureel van aard.

Om tot duurzaam herstel te komen is het noodzakelijk de economische structuur te versterken en de sociale zekerheid grondig te herzien. De regering beseft dat dit in eerste instantie voor veel mensen ingrijpende gevolgen zal hebben.' (bron) Een troonrede als een koude poolwind. In het recessiejaar 2003 waren burgers en bedrijven al behoorlijk depresief. Maar dat weerhield Balkenende niet om een ijzingwekkende troonrede te schrijven, waarmee het laatste restje hoop uit de bevolking werd geperst. Politiek gesproken een logische daad, want om zijn hervormings- en bezuinigingsagenda bij achterban en bevolking geaccepteerd te krijgen, had Balkenende baat bij een algemeen gevoel dat Nederland op weg was naar de rand van de afgrond. Drie jaar later is de situatie precies omgekeerd. Met de verkiezingen in aantocht moeten Balkenende en Zalm nog even flink scoren. Ditmaal zal de troonrede daarom juist optimisme en tevredenheid uitstralen. Het gaat goed met Nederland, de toekomst is zonnig en dat alles dankzij het kabinetsbeleid. Je zal het maar moeten voorlezen... De gemiddelde bezoeker van dit weblog prikt natuurlijk door deze goedkope politieke trucjes heen. Als service voor die goede verstaanders, hieronder alvast de vertaling van enkele passages uit de troonrede, zoals deze ongetwijfeld vanmiddag in een of andere vorm zullen worden uitgesproken. Zij zegt: 'De economische structuur is sterk verbeterd, hetgeen zich uit in hoge economische groei in dit en het volgende jaar.' Zij bedoelt: 'Eindelijk zit conjunctuur weer eens mee. En dat net voor de verkiezingen. Wat een mazzel!' Zij zegt: 'De koopkracht gaat er volgend jaar een vol procent op vooruit.' Zij bedoelt: 'Volgend jaar zal de koopkracht nog altijd 1,2 procent lager zijn dan in 2003.' Zij zegt: 'Dankzij de doortastende sanering van de Rijksfinanciën zal er dit jaar sprake zijn van een overschot op de begroting.' Zij bedoelt: 'Het lukt de minister van Financiën maar niet om de begroting minder conjunctuurgevoelig te maken. Tijdens de recessie van 2003 schoot tekort door het Europese plafond van 3 procent, en nu de groei weer wat aantrekt hebben we zo maar weer een overschot. Er valt geen pijl op te trekken.' Zij zegt: 'De hervorming van sociale zekerheid werpt vruchten af. De werkloosheid wordt snel minder.' Zij bedoelt: 'Door de conjuncturele rugwind zijn de goed bemiddelbare werklozen weer aan het werk gekomen. De grote vraag is nu of de goedgekeurde WAO-ers en de opgejaagde bijstandtrekkers ook aan de bak zullen komen. Het snel oplopende aantal onvervulbare vacatures doet het ergste vrezen.' UPDATE (13.35 uur) Luisterend naar de troonrede, valt de opschepperij me mee! Balkenende heeft zich keurig weten in te houden. De voorspelde positieve uitspraken over de economie zaten er wel (ongeveer) in: 'Ons land staat er sterk voor. Nederland werkt. Ons land is weer concurrerend.'? 'Mensen hebben weer meer te besteden'? 'De begroting voor 2007 is in evenwicht'? 'Belangrijke hervormingen zijn ook tot stand gebracht in de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt. Deze leiden ertoe dat steeds meer mensen werken.'

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie