Val kabinet, een ramp voor Nederland

Auteur: Hans Crooijmans | 30-06-2006

Val kabinet, een ramp voor Nederland
Het kabinet Balkende-II had de verdienste dat het impopulaire maatregelen nam om de structuur van Nederlandse economie en samenleving gezonder te maken. Van de waarschijnlijke opvolger, een door de conservatieve vakbeweging en collectieve sector gegijzelde PvdA-coalitieregering, valt niks te verwachten.

Een voortijdige val van een kabinet komt bijna altijd ongelegen, maar dit keer is het extra vervelend. Want hoeveel er ook valt aan te merken op het schrijnende gebrek aan leiderschap en charisma van Balkenende en zijn collega's, het sociaal-economisch beleid van zijn club was - vergeleken met Kok en met wat Nederland straks te wachten staat -een zegen. En dat is toch eigenlijk waar het om gaat. Voorop gesteld: in een open economie als de Nederlandse heeft het kabinet slechts beperkte mogelijkheid om de economie bij te sturen. Wat het echter wel kan doen is betere randvoorwaarden scheppen voor bedrijvigheid en bedrijfsleven, de kurk waarop de samenleving uiteindelijk drijft. Balkenende-II voerde onder meer pensioen- WW- Bijstand- en WAO-hervormingen door. Nederland liep ertegen te hoop, de vakbeweging (de belangenclub van 50-plussers) voorop. Maar straks zal nog blijken dat het kabinet lang niet ver genoeg is gegaan met het nemen van impopulaire maatregelen. Nederland is geen eiland. Globalisering, of om dichter bij huis te blijven, de uitbreiding van de Europese Unie naar Oost-Europa, de komst van 'de Polen', maken de huidige luxe sociale arrangementen die inactiviteit stimuleren op den duur onhoudbaar. Op papier is er krapte op de arbeidsmarkt, in werkelijkheid zijn vele honderdduizenden - zogenaamd arbeidsongeschikten, allochtone schoolverlaters en andere laagopgeleiden - afgeschreven, onbemiddelbaar, te duur om nog ergens te plaatsen. Om dit groeiende probleem te beteugelen moeten belastingen, sociale premies en daarmee ook de overheidsuitgaven en de staatsschuld omlaag. Maar als er al voorstellen in die richting met Prinsjesdag van Balkenende-II mochten worden verwacht, dan zijn die na gisteren van de baan. En wat krijgen we er straks voor in de plaats? Zeer waarschijnlijk een regering van PvdA-signatuur die gegijzeld wordt door de vakbeweging en een electoraat dat voor meer dan driekwart uit behoudzuchtige, (gewezen) werknemers in de collectieve sector bestaat. 'Eindelijk. Er is door dit kabinet al te veel leed aangericht. Dat stopt nu. Eerst zo snel mogelijk verkiezingen. Daarna kunnen de werkzaamheden aan een prettiger land beginnen', zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius gisteren. Daar ben je mooi klaar mee. Want dat gaat geld kosten. En leest u hier eens welke teksten PvdA-kamerlid en financieel specialist (!) Ferd Crone heeft over de staatsschuld. Crone sluit af met: 'Méér banen, minder bezuinigingen, een sterkere economie. Zónder het financieel tekort te vergroten.' Dat doet sterk denken aan die slogan van Jacobse en Van Es: 'Geen gezeik, iedereen rijk'. Of aan die van de CPN in de jaren '60: 'Lonen omhoog, prijzen omlaag!'

Rampzalig.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie