Balkenende, Bos of Rutte, wat maakt het uit?

Auteur: Hans Crooijmans | 06-10-2006

Balkenende, Bos of Rutte, wat maakt het uit?

Niet de verkiezingsuitslag bepaalt straks waar het met Nederland heengaat, maar de houding waarmee de leiders van CDA, PvdA en VVD het overleg voor het vormen van een coalitie ingaan.

Nog minder dan 50 dagen en u mag de gang naar de stembus maken. Afgaande op het felle gekissebis in Den Haag zou je denken dat er grote tegenstellingen bestaan. Maar de marges in de Nederlandse politiek zijn smal. De PvdA wil een paar miljard meer voor onderwijs en vindt dat welstandige ouderen - jaren later, en met mondjesmaat - aan de AOW moeten gaan meebetalen. Het CDA wil zo'n beetje alles bij het oude laten. En de VVD denkt zich te kunnen permitteren kinderopvang zogenaamd gratis te maken. Maar welke coalitie er straks ook de regering gaat vormen, voor meer dan 90 procent van het beleid en van de rijksuitgaven zal het geen verschil maken. Geen gevestigde partij durft te komen met radicaal nieuwe beleidsvoorstellen of maatregelen, want dat slaat bij de kiezer in de regel niet aan. Heikele politieke zaken, worden dus bij voorkeur geregeld in het Regeerakkoord of tijdens de kabinetsformatie. Of dacht u dat CDA, VVD en D66 vier jaar geleden de hervorming van WAO, WW, vut- en prepensioen en zorgstelsel uitgebreid in hun verkiezingsprogramma's hadden staan?

Niet zozeer de verkiezingsuitslag van 22 november is straks bepalend, maar de houding waarmee de hoofdrolspelers vervolgens coalitiebesprekingen ingaan. Herhaalt CDA-leider Balkenende zijn belofte van vier jaar geleden dat de staatsschuld moet worden weggewerkt binnen een generatie, een doel dat de afgelopen vier jaar trouwens alleen maar verder uit zicht is geraakt? En zo ja, welke miljardenuitgaven wil hij dan staken? Durft juist PvdA-leider Wouter Bos het aan om een groot taboe te doorbreken door een stop te zetten op de sinds kort weer snelgroeiende immigratie van veelal ongeschoolde en laagopgeleide Oost-Europeanen, gezinsvormende en -herenigende Turken en Marokkanen, alsmede asielzoekende Afrikanen? Immers, het zijn vooral de sociaal zwakkeren en minder bedeelden in de grote steden die door deze aanhoudende instroom van immigranten op de arbeidsmarkt en in hun woon- en leefomgeving onder druk komen te staan. En durft VVD-leider Mark Rutte het aan om - als een echte liberaal - pal voor westerse vrijheden te gaan staan en een halt te roepen aan wat Elsevier-journalist Syp Wynia ietwat raillerend noemt 'de islamisering van Nederland'? Je hoeft namelijk geen xenofoob te zijn om vast te stellen dat er druk is op de Nederlandse politiek en samenleving om zich aan te passen aan onliberale normen, waarden en cultuurpatronen van de islam. Het gaat daarbij niet eens zozeer over gedwongen huwelijken, vrouwenbesnijdenis of de stille populariteit van Mohammed Bouyeri en Osama bin Laden. Maar bijvoorbeeld wel over verplichte hoofddoekjes op scholen, geen hand geven aan vrouwen, het aanpassen van de huisregels van zwembaden, het afgelasten van een in moslimkringen onwelgevallige opera, de viering op scholen van islamitische feestdagen, de ontkenning van een genocide, of de suggestie van minister Van der Hoeven om de evolutietheorie maar uit het curriculum weg te laten. Het wordt nog lastig kiezen, volgende maand

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie