Verkiezingen gaan niet over de provincies

Auteur: Hans Crooijmans | 06-03-2007

Verkiezingen gaan niet over de provincies
Niet eens de helft van de kiesgerechtigden gingen stemmen. En het zouden er nog veel minder zijn als op basis van de uitslag van de Statenverkiezingen niet de Eerste Kamer zou worden samengesteld.

Dat het provinciebestuur de doorsnee burger weinig kan schelen is niet zo vreemd. Want zelfs op het gebied van de ruimtelijke ordening - de belangrijkste provinciale bevoegdheid - maakt het in de praktijk nauwelijks verschil of er in de Assen, Den Bosch of Middelburg een bestuur met de VVD danwel met GroenLinks zetelt. Daarnaast regisseert de provincie onder meer het provinciale wegennet en streekvervoer. Ook behoort jeugdzorg om een of andere vage reden tot haar taken. Nee, het is allemaal niet veel.

Mede daarom sluiten twee hoogleraren bestuurskunde sluiten zich in dagblad De Pers aan bij het groeiende koor dat afschaffing van de provincies voorstaat. Scheelt weer een bestuurslaag. Helaas zijn politici en beleidsmakers over het algemeen stukken beter in het optuigen van bestuurlijke organen dan ze weer ongedaan te maken. Dus behoudt Nederland - een land dat kleiner is dan de Duitse deelrepubliek Noordrijnland-Westfalen - voorlopig zijn twaalf provincies. Bij de provincies trekken ze zich trouwens weinig van de kritiek aan. Integendeel. Voor 2007 begrootten ze volgens het CBS samen zo'n 5,4 miljard euro uit te geven, 16 procent (!) meer dan vorig jaar. Veertig procent van dat extra geld gaat naar aanleg en verbetering van wegen en fietspaden. Waar komt dat geld allemaal vandaan, zult u zich afvragen. Welnu, jaarlijks krijgen de provincies van het Rijk enkele miljarden euro's uit het Provinciefonds (vergelijkbaar met Gemeentenfonds) en als zogeheten doeluitkering (bijvoorbeeld om de bodem te saneren of wegen aan te leggen). Daarnaast hebben ze hun eigen inkomsten, zoals Utrecht na de verkoop van zijn energiebedrijf Remu. En tenslotte heffen ze een eigen belasting, de zogeheten provinciale opcenten voor de motorrijtuigenbelasting. Opbrengst: ruim 1,1 miljard euro per jaar. Het nieuwe kabinet is van plan de liefst 6,4 miljard euro omvattende stille reserves van de provincies af te gaan romen. En met de verkoop van bezit is het vroeg of laat gedaan. Dus ligt het voor de hand dat, om het ongeveer 13.000 ambtenaren tellende provinciale apparaat te bekostigen, de opcenten op de wegenbelasting omhoog gaan. Kijk, over inkrimping van de bureaucratie en de wenselijkheid van zo'n belastingverhoging, daar zouden de Statenverkiezingen over moeten gaan.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:



Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie