Ouderwets stoer of modern stoer?

Auteur: Jeroen Smit | 12-06-2006

Ouderwets stoer of modern stoer?
Agnes Jongerius denkt aan spruitjes als ze hoort hoe 'dit kabinet zich in bochten wringt om niets te doen aan zelfverrijkende topmanagers'. Afgelopen zaterdag bracht ze die spruitjes zelf aan de kook door te pleiten voor zoiets sufs als een kleptocratentax. Of zou dit een slimme afleidingsmanoevre zijn?

Bij haar aantreden leek Jongerius een nieuwe moderne wind door de FNV te laten waaien. Ze sprak over vrouwen, jongeren en allochtonen, die meer kansen moeten krijgen op de arbeidsmarkt. Even leek het er op dat ze bereid was om die achtergestelden op de arbeidsmarkt meer kansen te geven door de eigen vergrijsde achterban wat minder in bescherming te nemen.

Tijdens het veertigjarig jubileum van de FNV Belastingservice afgelopen zaterdag bleek hier trouwens niets van, Jongerius maakte zich ouderwets boos over de zichzelf verrijkende topmanagers. Ter verhoging van de feestvreugde daar, citeerde ze zelfs haar voorganger Lodewijk de Waal die jaren geleden pleitte een absurde kleptocratentax van 100 procent over alle verdiensten boven de half miljoen euro (later verlaagde hij deze naar 75 procent). Natuurlijk zijn er managers die zichzelf teveel betalen. En natuurlijk moet de overheid daar vooral goed opletten als het om trendvolgers of ambtenaren gaat. Maar zijn het er 1000, 2000? Het gaat over niks. Uit onderzoek blijkt keer op keer weer dat in Nederland de inkomens netjes worden genivelleerd. Hoog opgeleiden verdienen grofweg twee keer zoveel als laag opgeleiden. Als Jongerius echt wil dat jongeren, allochtonen en vrouwen makkelijker aan het werk komen, dan moet ze aan de slag met de noodzakelijke versoepeling van het ontslagrecht. Dit is het moment, de economie trekt aan, de werkeloosheid neemt af. Het vertrouwen in de economie groeit. Deze ruimte zou ze moeten gebruiken om die noodzakelijke hervorming in de vorm van een unaniem SER-advies mogelijk te maken. Wat niet is, kan nog komen. Twee weken geleden stelde VNO-NCW Bernard Wientjes, notabene op een bijeenkomst van de PvdA over het belang van ondernemerschap, dat hij verwacht dat er toch een unaniem SER-advies zal komen over de versoepeling van het ontslagrecht. Hij bracht zijn vingers heel dicht bij elkaar om duidelijk te maken dat het nog een kwestie van secondes zou zijn. Misschien doet Jongerius nu zo ouderwets stoer over die kleptocraten-tax omdat ze binnenkort modern stoer zal zijn over die versoepeling en waarom deze toch de enige manier is om dit land ondernemender te maken. En dan is het haar natuurlijk vergeven.

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie