VNO-NCW blaft wel, maar bijt niet

Auteur: Hans Crooijmans | 31-08-2007

VNO-NCW blaft wel, maar bijt niet

Of het nou om de bureaucratie, de aanleg van wegen, of het ontslagrecht gaat; de werkgevers spelen tegenwoordig verdraaid weinig klaar.

Nederland heet een polderland te zijn, waar grote problemen rustig met de belanghebbenden worden besproken. Dat mondt meestal uit in een compromis waarmee velen kunnen leven. Op sociaal-economisch terrein gaat het tussen overheid en werkgevers en werknemers zo al decennialang. Maar de machtsbalans binnen dat overleg is behoorlijk uit evenwicht geraakt.
Het begon al met het regeerakkoord van CDA, ChristenUnie en PvdA, waarin wel lippendienst werd bewezen aan het belang van een gezond bedrijfsleven, edoch zonder concrete daden.

De uitkomst zal dan ook eerder tegenovergesteld zijn. De grote maatschappelijke rol die de huidige coalitie aan de overheid toekent, leidt onvermijdelijk tot meer bureacucratie en regels. De marktsector betaalt daarvoor de rekening. Vooral de dadendrang van milieuminister Jacqueline Kramer moet worden gevreesd.
Dan was er het gedoe met de participatietop. Dat evenement kon slechts doorgaan nadat de werkgevers erin toestemden dat niet over modernisering van het uit de bezettingstijd daterende ontslagrecht zou worden gesproken.
Ook op andere fronten wordt VNO-NCW (met in het kielzog toekomstig fusiepartner MKB-Nederland en kleine landbouwbroertje LTO-Nederland) de kaas van het brood gegeten. Zo kon de lobbyclub niet voorkomen dat minister Bert Koenders het loket sluit voor Ontwikkelingsrelevante exporttransacties (Oret). De Oret-regeling is bedoeld om Nederlandse bedrijven te laten participeren in allerlei projecten in de Derde Wereld die met geld van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking worden ondersteund. Koenders wil die directe betrokkenheid van het bedrijfsleven niet meer. Hij heeft kennelijk liever dat de betrokken landen de Nederlandse schenkingen elders besteden.
Voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW riep achteraf uit dat hij ‘verbijsterd' is door dit besluit. Te meer omdat het de marktsector is die de belasting opbrengt waarmee Koenders in den vreemde mooi weer kan spelen. ‘Verbijsterend' was eveneens de term die Wientjes gebruikte om zijn ongenoegen te demonstreren over het verbod op verbreding van de snelweg A4 bij Leiden. Milieudefensie had de Raad van State er fijntjes op gewezen dat er te weinig onderzoek naar de concentraties fijnstof was gedaan.
Overheid, vakbonden, de liefdadigheidslobby en milieuorganisaties, ze hebben de werkgeversclubs in hun zak. En intussen laat de Belastingdienst, waar het al een tijdje een administratieve puinhoop is, bedrijven weer eens extra gegevens aandragen. Voor de kosten daarvan moeten ze uiteraard zelf opdraaien.
Er iets behoorlijk mis bij de werkgeversclubs die nota bene hun eigen oppositie financieel ondersteunen. In vrijwel elke cao die door werkgevers met bonden wordt overeengekomen staat een standaardparagraaf over afdracht door werkgevers aan de vakbonden van het ‘vakbondstientje'. Met dat tientje per werknemer - in werkelijkheid gaat het om bijna 20 euro - financieren bonden onder meer de opleiding en activitieten van hun kader binnen bedrijven. (De Staat is de andere masochist die jaarlijks vele honderden miljoenen subsidie uitkeert aan organisaties om het eigen overheidsbeleid te frustreren.)
Werkgeversclub zouden een voorbeeld moeten nemen aan de vakbonden die zo nu en dan wel een keihard njet laten horen. VNO-NCW blaft wel, maar bijt niet. Kom op Wientjes, gooi de kont eens tegen de krib. Begin bijvoorbeeld met de afschaffing van het vakbondstientje

Wat vond u van het artikel? Stem / Waardeer:Score 0 | 0 Waarderingen

Meer opinie